TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ

El-Kol(TS EN ISO 5349-1ve5349-2) veya Tüm Vücut Titreşim Ölçümleri (TS ISO2631-1,TS EN1032+A1)

– Tesiste tarafınızca belirlenmiş çalışanların üzerine takılacak olan cihaz ile El – Kol veya tüm Vücut titreşim maruziyetinin ölçülmesi. – Ölçülen sonuçlarının mevzuat kapsamında değerlendirilmesi. – El Kol titreşim ölçümleri İSGÜM yeterlik belgesi kapsamında yer almaktadır.

EL KOL TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ

Bu ölçümlerin amacı TS EN ISO 5349-1:2005 ‘’Mekanik titreşim- Kişilerin maruz kaldığı elle itilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi- Bölüm 1: Genel kurallar’’ ve TS EN ISO 5349-2 ‘’Mekanik titreşim- Kişilerin maruz kaldığı , elden vücuda iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi – Bölüm 2: İş yerinde ölçme yapmak için pratik kılavuz’’ standartları doğrultusunda titreşimli aletlerden, titreşimli makinalardan veya titreşimli iş parçalarından, kullanıcının ellerine ve kollarına ve vücuduna iletilen titreşimin ölçüm ve değerlendirmesi amacıyla yapılmaktadır.

TANIM ve KISALTMALAR

k.o.k.: Karelerin ortalamasının karekökü

ahw(t): (m/s2) cinsinden ifade edilen, t zamanındaki frekans ağırlıklı, elle iletilen titreşimin tek eksendeki anlık ivme değeri,

ahw: (m/s2) cinsinden ifade edilen, t zamanındaki frekans ağırlıklı elle iletilen titreşimin tek eksendeki anlık ivmesinin k.o.k. (karelerin ortalamasının karekökü) değeri

ahwx, ahwy, ahwz: (m/s2) cinsinden ifade edilen, sırayla, x, y ve z olarak adlandırılan eksenlerdeki ahw değerleri.

ahv: (m/s2) cinsinden ifade edilen, frekans ağırlıklı k.o.k. ivme değerinin toplam titreşim değeri (bazen, frekans ağırlıklı ivmelerin toplamı veya vektör toplamı olarak bilinir); bu değer, üç eksende ölçülen titreşim için ahw değerlerinin karelerinin toplamının kareköküdür.

ahv(eşit, 8 saat): (m/s2) cinsinden ifade edilen, günlük titreşime maruz kalma (8 saat’lik titreşime maruz kalmaya eş değer toplam titreşim değeri).

T: Günlük toplam titreşime, ahv, maruz kalma süresi.

Wh: Elle iletilen titreşim için frekans ağırlıklandırma karakteristiği.

ahwi: m/s2 cinsinden i işlemi için frekans ağırlıklı elle iletilen titreşimin tek eksenli k.o.k. değeridir. İlave olarak konan x, y veya z son ekleri, ölçme yönünü göstermek için kullanılır, başka bir deyişle ahwix, ahwiy, ahwiz’dir.

ahvi: m/s2 cinsinden, i işlemi için(titreşimin her üç eksendeki ahwi değerlerinin karelerinin k.o.k.  değeri toplam titreşim değeri (önceki gösterilen vektörlerin toplamı veya frekans ağırlıklı ivme toplamı)

A(8): m/s2 cinsinden günlük titreşime maruz kalmadır.

Aİ(8): m/s2 cinsinden, i işlemi için günlük titreşime maruz kalmaya dağılımıdır. (Kolaylık için, bu terim “kısmi titreşime maruz kalma” olarak da kullanılır.)

T0: 8 saatlik (28800 saniyelik) referans süre

Tİ: i işlemi için titreşime maruz kalınan toplam süre (günlük)

EL KOL TİTREŞİM ÖLÇÜMLERİ NASIL YAPILIR?

El – kol titreşimine maruziyet düzeyinin değerlendirmesi, sekiz saatlik bir referans döneme A (8) normalize edilen, frekans ağırlıklı ivme değerlerinin karelerinin toplamının (rms) (toplam değer) kare kökü cinsinden ifade edilen, TS ENV 25349 – Mekanik Titreşim–İnsanın Elle Geçen Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Ait Kılavuz– standardına göre gündelik maruziyet değeri belirlenir. Çift elle kullanılan aygıtlarda, ölçümler her el için ayrıca yapılır. Maruziyet, her iki eldeki en yüksek değer esas alınarak belirlenir ve diğer el ile ilgili bilgiler de verilir. Motorlu aletlerde yapılan ölçümlerde çalışma modları ve rölanti durumları dikkate alınarak her çalışma modunda ve yük değişiminde ölçümler gerçekleştirilir.

Ortalama günlük titreşime maruz kalmanın iyi bir dağılımını elde etmek için;

 1. a) Titreşime maruz kalma kaynaklarının (başka bir deyişle kullanılmakta olan makinalar ve aletler),
 2. b) Motorlu aletlerin çalışma modlarının, örneğin,

– Zincirli testereler, ağaç gövdesi kesilirken yük altında veya ağaç dalları kesilirken düşük yük altındaki çalışma esnasında rölanti durumuna geçilebilir.

– Bir motorlu matkap darbeli veya darbesi modlarda kullanılabilir veya farklı hız ayarlarına sahip olabilir.

 1. c) Titreşime maruz kalmayı etkileyebilen çalışma şartlarının bulunduğu yerde çalışma şartlarındaki değişikliklerinin örneğin;

– Daha karmaşık olan temizleme ve şekil verme işlemlerini takip eden, esas olarak talaş kaldırmak için kullanılmakta olan bir taşlama makinası.

 1. d) Titreşime maruz kalmayı etkileyebilen yerleştirilen aletlerin, örneğin ;

– Bir zımpara makinası, kalınından incesine kadar zımpara kağıtlarının farklı numaralı seriler ile birlikte kullanılabilir.

– Bir taş duvar ustası, farklı keski uçları olan bir havalı keskiyi kullanabilir.

Bu gibi durumların tümünü belirlemek gerekir.

İlâve olarak,

 1. e) İşçilerin ve denetçilerin (ustabaşıların) dikkate aldıkları durumların en büyük titreşim değerini ortaya çıkarması ile ilgili işçilerden ve denetçilerden bilgi almak,
 2. f) Titreşim emisyon değerleri, hakkındaki imalâtçıdan alınan bilgiler kullanılarak veya benzer motorlu aletler üzerinde yapılan önceki ölçümlerin yayınlanan sonuçları kullanılarak her bir çalışma için potansiyel titreşim tehlikeleri tahminini yapmak, faydalı olabilir.
 3. Ölçme işlemlerinin hazırlanması aşağıda belirtilen dört temel yol ile yapılabilir;

Sürekli çalışan alette uzun süreli ölçme

Çalışma süresi uzun ve süreklidir, ve bu süre esnasında kullanıcı titreşen yüzey ile sürekli temas halindedir. Bu durumda, titreşim ölçmeleri motorlu aletin normal kullanımı esnasında uzun süreler boyunca yapılabilir. Titreşim büyüklüğündeki değişimlerin normal çalışma işlemlerinin bir parçası olması şartıyla çalışma, titreşim büyüklüğündeki değişimleri içerebilir. Titreşim büyüklüğü bilgisine ilâve olarak, günlük titreşime maruz kalmanın değerlendirilmesi günlük titreşime maruz kalma süresinin değerlendirilmesini de gerektirir.

Aralıklı çalışan alette uzun süreli ölçme

Çalışma süresi uzundur, ancak, kullanıcının titreşen yüzeye temasının sürekli olduğu çalışma ve aralar esnasında titreşime maruz kalmanın bulunmadığı kısa araları da içerir. Bu durumda, çalışmadaki aralar normal çalışma işlemlerinin bir parçası olması ve kullanıcının motorlu alete veya elle tutulan iş parçasına temasının kaybolmaması veya motorlu alet veya elle tutulan iş parçası üzerindeki kullanıcının ellerinin konumunu büyük oranda değişmemesi şartıyla titreşim ölçmeleri motorlu aletin normal kullanımı esnasında uzun süreler boyunca yapılabilir. Titreşim büyüklüğü bilgisine ilâve olarak, günlük titreşime maruz kalmanın değerlendirilmesi günlük titreşime maruz kalma süresinin değerlendirilmesini de gerektirir. Bu durumda, çalışmaya maruz kalma süresi titreşime maruz kalmadaki kısa araları içerir ve böylece, çalışmaya maruz kalma süresi titreşime maruz kalma süresinden daha uzun olur.

Aralıklı çalışan alette kısa süreli ölçme

Bir çok durumda, örneğin motorlu aletin yere bırakılması, motorlu aletin başka bir parçasına elin hareket ettirilmesi veya elle tutulan başka bir iş parçasının alınması gibi motorlu aletten veya elle tutulan iş parçasından sık sık el kaldırılabilir. Diğer durumlarda, örneğin farklı zımpara kayışları veya yerleştirilen matkap uçları veya kullanılan alternatif motorlu alet gibi değişiklikler kullanılmakta olan motorlu aletlere uygulanmalıdır. Bu gibi durumlarda, kısa süreli ölçmeler sadece çalışma işleminin her bir aşaması esnasında yapılabilir. Bazı durumlarda, ölçme amacı için maruz kalma sürelerinin çok kısa olması nedeniyle normal çalışma işlemleri esnasında güvenilir ölçümleri elde etmek oldukça zordur veya imkânsızdır. Bu gibi durumlarda, normal çalışma şartlarına olabildiğince yakın çalışma şartlarına haiz daha uzun süreli kesiksiz olan yapay olarak maruz kalmayı düzenleyen benzeştirilmiş çalışma işlemleri esnasında ölçmeler yapılabilir.

Titreşim büyüklüğü bilgisine ilâve olarak, günlük titreşime maruz kalmanın değerlendirilmesi her bir iş aşaması ile ilgili maruz kalma süresinin değerlendirilmesini de gerektirir.

Alet çalışmasının titreşim patlamaları esnasında veya tekli veya çoklu darbelere ait sabit süreli ölçme

Bazı işlemler, kısa süreli titreşim patlamalarına maruz kalmayı içerir, bu durum, perçin tabancası, çivi tabancası, vb. gibi tekli veya çoklu darbeler veya motorlu lokma takımları gibi titreşim patlamaları olabilir. Bu gibi durumlarda, günlük titreşim patlamalarının sayısı tahmin edilebilir olmasına rağmen, gerçek maruz kalma sürelerinin değerlendirilmesi oldukça zordur. Bu durumda, ölçmeler, bir veya daha fazla tüm alet işlemlerini içeren sabit bir sürede yapılabilir. Ölçme süresi, titreşim patlamalarında olabildiğince az bir süre öncesini, titreşim aralarını ve sonrasını içermelidir.

Titreşim büyüklüğü bilgisine ve günlük titreşim patlamalarına maruz kalma sayısının tahminine ilâve olarak, günlük titreşime maruz kalmanın değerlendirilmesi ölçme periyodu esnasında anlık titreşim sayısının ve ölçme süresinin değerlendirilmesini de gerektirir.

[safir_mainheading title=”Titreşim Ölçümü” icon=”ayar”]

[safir_list]

 • Ölçümler ölçüm yapılan cihazın tipik kullanımını temsil edecek sürede gerçekleştirilmelidir.
 • Maruziyet düzeyi değerlendirmesi, kullanılan iş ekipmanından yayılan titreşim düzeyi hakkında üretici tarafından kullanma kılavuzunda belirtilen bilgiler, yapılan çalışmadaki gözlem ve ölçüm sonuçlarına göre yapılır.
 • Operatörün ellerine ve kollarına titreşimli aletler, titreşimli makineler veya titreşimli iş parçalarından yoğun bir titreşim iletilebilir. Bu gibi durumlar, örneğin, bir kişi hava basınçlı, elektrikli, hidrolik veya motorlu, zincirli testereler, darbeli aletler veya öğütücüler gibi aletleri tutarak kullandığında meydana gelmektedir. İşin cinsine veya yerine göre, titreşim sadece tek kola gelebileceği gibi aynı anda iki kola da ulaşabilir ve el-kol vasıtasıyla omuza da iletilebilir.
 • Çalışma şartlarındaki elle geçen titreşimin şiddeti aşağıdakilerden etkilenmektedir. Titreşimin frekans spektrumu, büyüklüğü, her bir iş gününde maruz kalma süresi, geçici maruz kalma ve çalışma metodu, çalışma ve dinlenme sürelerinin uzunluğu ve frekansı, alete veya iş parçasına operatörün elleri vasıtasıyla uygulanan kuvvetlerin büyüklüğü ve yönü, maruz kalma sırasında el, kol ve vücudun duruşu maruziyetin şiddetini önemli ölçüde etkiler.

El ile geçen titreşimin koordinat eksenleri şekilde görüldüğü gibidir.

Şekil 1. El için koordinat sistemi

 • El ile geçen titreşimin değerlendirilmesinde, en büyük ağırlıklı titreşim ivmesi ve bu değerin okunduğu eksen esas alınır.
 • El kol titreşiminde eksenler ifade edilirken tüm vücut titreşimindeki eksenlerle karıştırılmaması amacıyla X(el) ,Y(el) ,Z(el) şeklinde ifade edilir.
 • Uygun cihaz seçiminden sonraki ilk adım titreşim transduserinin yeri ve yönünün belirlenmesidir. Ele iletilen titreşim, Şekil 1’de tanımlandığı gibi olan bir dik koordinat sisteminin üç ekseninde ölçülür ve rapora kaydedilir. Uygulamalı titreşim ölçmeleri için koordinat sisteminin yönü, örneğin, elle tutulan bir titreşim oluşturan tertibatı, iş parçasını, kolu veya kumanda cihazını temel alan Şekil 1’de gösterildiği gibi uygun bir taban merkezli koordinat sistemine yapılan atıf ile birlikte tanımlanabilir. Üç yönde bulunan titreşim, tercihen eş zamanlı olarak ölçülmelidir. Üç eksenin her birinde sırayla yapılan ölçmeler, ölçme şartlarının üç ölçmenin tamamı için benzer olması şartıyla kabul edilebilir. Ölçmeler, makinanın, el aletinin veya iş parçasının tutma merkezine olabildiğince yakın olan titreşim yüzeyi üzerinde yapılır. Transduserlerin yeri, rapora kaydedilir.
 • Transduserler, rijit olarak yerleştirilir. Yerleştirme sistemi, titreşim yüzeyine sıkıca bağlanmalı ve tüm bağlantılar ölçme öncesinde ve sonrasında dikkatlice kontrol edilmelidir. Transdüserlerin yerleştirilmesi, kullanıcı olabildiğince normal olarak çalışmasına imkân verecek şekilde olmalıdır. Transdüserlerin yeri (veya yerleri) ve yönü kayıt altına alınmalıdır. Transdüserlerin, yerleştirme elemanlarının veya kabloların, motorlu alet kumandalarını engellememesine dikkat edilmelidir.

[/safir_list]

İvme ölçere yapılan bağlantılarda, elle tutulan iş parçası makinaya yerleştirildiğinde veya motorlu alet çalıştırıldığında kablo ile bağlayıcının aşırı gerilmeye maruz kalmamasını sağlamak için büyük özen gösterilmelidir.

 • Titreşim ölçümleri titreşimin vücuda iletildiği el (veya ellerin) yüzeylerinde veya

yakınında yapılmalıdır. Tercihan, ivme ölçerler tutma bölgelerinin ortasına yerleştirilmeli (örneğin, motorlu aletin tutamağı tutulduğu zaman el genişliğinin yarısında); ele geçen titreşimin en iyi temsilî değerlendirmesinin elde edileceği bölge bu orta bölgedir

Taşlama makinası gibi iki kolu olan elle tutulan motorlu aletler için elin genişliği boyunca ve özellikle kolların sabit olarak yerleştirildiği yerlerde titreşim ölçmelerindeki farklılıkları elde etmek mümkündür. Bu gibi durumlarda, elin her iki tarafında bulunan iki ivme ölçer konumunun kullanılması tavsiye edilir; iki titreşim ölçümünün ortalaması titreşime maruz kalmayı tahmin etmek için kullanılır.

Titreşim genliğini belirlemekte kullanılan ana büyüklük, (m/s2) cinsinden ifade edilen frekans ağırlıklı ivmenin k.o.k. değeri olmalıdır. Bir doğrusal toplama metodu kullanılarak k.o.k. değeri ölçülmelidir. Ölçme, bir motorlu aletin, makinanın veya işlemin tipik kullanımının temsilî olan bir süredeki titreşim değerlerinin ortalaması olmalıdır. Mümkün olduğunda, ölçme süresi aleti kullanan kişinin ellerinin titreşen yüzeye ilk teması olduğu zaman başlamalı ve söz konusu temas sona erdiği zaman bitmelidir. Bu süre titreşim büyüklüğündeki değişimleri içerebilir ve hatta titreşime maruz kalmanın olmadığı periyotları da içerebilir.

Mümkün olduğunda, gün boyunca titreşimdeki değişimler dikkate alınacak şekilde bir seri numune ölçümler günün farklı zamanlarında yapılmalı ve ortalaması alınmalıdır.

Ölçmeye ait asgarî kabul edilebilir süre, alınan sinyale, ölçme cihazlarına ve çalışma karakteristiklerine bağlıdır. Toplam ölçme süresi (başka bir deyişle, ölçme süresi ile numune sayısının çarpımı) en az 1 dakika olmalıdır. Daha kısa numune alma sürelerinin sayısı, tek uzun süreli ölçümlere tercih edilmelidir. Her bir çalışma için, en az üç numune alınmalıdır.

Çok kısa süreli ölçmeler (örneğin 8 saniyeden daha az) özellikle düşük frekanslı alet bileşenlerinin değerlendirilmesinde güvenilir olmayabilir ve mümkün olduğunda bu ölçümlerin kullanılmasından kaçınılmalıdır. Kısa süreli ölçümlerden kaçınmanın mümkün olmadığı (örneğin, temas sürelerinin çok kısa olduğu taşlama tezgâhının belirli tipleri) yerlerde, toplam numune alma süresinin 1 dakikadan daha büyük olmasını sağlayacak şekilde üçten daha fazla numunenin alınması tavsiye edilebilir.

Bir çok motorlu el aleti üzerinden ele geçen titreşimin, üç yönde yapılan ölçmelere katkıda bulunduğu bilinmektedir. Bu üç yünün her birindeki titreşimin eşit olarak zararlı olduğu kabul edilir. Bu nedenle, ölçmeler, bu üç yönde de yapılmalıdır. x-, y- ve z- eksenlerindeki frekans ağırlıklı k.o.k. ivme ve ahwz değerleri, ayrı olarak rapora kaydedilmelidir Bununla birlikte, tireşime maruz kalmanın değerlendirilmesinde, üç eksenin tamamını birleştiren bir büyüklük esas alınır. Bu büyüklük, toplam titreşim değeri (ahv) olup, üç bileşen değerin karelerinin toplamının karekökü olarak tanımlanır:

Bazı durumlarda, üç eksende titreşim ölçmelerini yapmak mümkün olmayabilir. Titreşim ölçmeleri sadece bir veya iki eksende yapılırsa, en büyük titreşimin bulunduğu eksen, dikkate alınmalıdır (bu durumun tanımlanabileceği yerlerde). Toplam titreşim değeri, mevcut olan ölçülmüş değerler ve dikkate alınan çarpım faktörü kullanılarak tahmin edilmelidir. En büyük titreşimin bulunduğu eksendeki titreşimin genliği, toplam titreşim değerini elde etmek amacıyla 1,0 ile 1,7 aralığındaki bir çarpım faktörünün bulunmasını gerektirir.  Bir çarpım faktörünün toplam titreşim değerini tahmin etmek amacıyla kullanıldığı yerlerde, bu çarpım faktörü ve bu çarpım faktörüne ait değerin seçimine yönelik gerekçeli açıklama, ölçülen bileşen değeri/değerleri ile birlikte rapora kaydedilmelidir.

Titreşime maruz kalma, titreşimin genliğine ve maruz kalma süresine bağlıdır. Titreşim genliği, toplam titreşim değeri ahv ile temsil edilir. Günlük titreşime maruz kalma süresi, elin/ellerin bir çalışma günü boyunca titreşime maruz kaldığı toplam süredir. Titreşime maruz kalma süresi, bir kişinin motorlu el aletleri veya iş parçaları ile çalıştığı süreden daha kısa olabilir. Farklı çalışma şartları ve süreleri ve bunların aralıkları için uygun temsilî numuneler üzerindeki toplam günlük titreşime maruz kalmaya ait tahminleri temel almak oldukça önemlidir.

El kol titreşimi ölçümlerinde üç eksendeki ölçmeler alanlardaki el/ellerin yüzeyinde veya enerjinin kesin olarak vücuda girdiği ilgili alanlarda yapılır. Kişinin el tutamağının titreşim yüzeyi ile doğrudan temas ettiği durumlarda güç aktarıcı titreşim mekanizmasına bağlanır. Titreşimin büyüklüğünün tutamağın farklı kısımlarında önemli ölçüde değişiklik göstermesi durumunda ise el ile olan temas noktasındaki en yüksek değer kaydedilir. Titreşimin ölçülmesi için el ile titreşim mekanizması arasında esnek bir parça kullanılması durumunda da (Örneğin; yastıklı bir tutamak) güç aktarıcı için el ile esnek malzeme arasına titreşim iletimini etkilemeyecek ince bir metal levha konularak ölçüm alınır.

 • Bir iş yerinde bir kullanıcının çalışması, bazılarının tekrarlanabildiği bir seri işlemlerden oluşur. Titreşime maruz kalma, farklı motorlu aletlerinin veya makinalarının kullanılması veya bir motorlu aletin veya makinanın farklı çalışma modları nedeniyle bir işlemden diğer bir işleme büyük oranda farklılık gösterebilir. Günlük titreşime maruz kalmanın değerlendirilmesi amacıyla, ilk olarak genel titreşime maruz kalma değerini büyük oranda etkilemesi muhtemel olan işlemlerin belirlenmesi gerekir. Sonra, bu işlemlerin her biri için, titreşime maruz kalmanın ölçülmesi amacıyla yapılacak işlemler hakkında karar verilmesi gerekir. Kullanılacak ölçme metotları, çalışma ortamının karakteristiklerine, işin yapılış şekline ve titreşim kaynağına bağlıdır.
 • Günlük titreşime maruz kalma süresi, elin/ellerin bir çalışma günü boyunca titreşime maruz kaldığı toplam süredir. Titreşime maruz kalma süresi, bir kişinin motorlu el aletleri veya iş parçaları ile çalıştığı süreden daha kısa olabilir. Farklı çalışma şartları ve süreleri ve bunların aralıkları için uygun temsilî numuneler üzerindeki toplam günlük titreşime maruz kalmaya ait tahminleri temel almak oldukça önemlidir. Her bir titreşim kaynağı için günlük maruz kalma süresi belirlenmelidir.

– Normal kullanım periyodu esnasındaki gerçek maruz kalma süresinin ölçülmesini (örneğin bütün bir çalışma çevriminin veya tipik olan 30 dakikalık periyot boyunca değerlendirmenin yapıldığı gibi) ve

– Çalışma hızı (örneğin, her bir vardiyadaki çalışma çevrimlerinin sayısı ve vardiya uzunluğu) hakkındaki bilgiyi esas alır.

Titreşim ölçmesi için hangi metod kullanılırsa kullanılsın, günlük toplam maruz kalma süresi bulunmalıdır. Tam bir çalışma çevriminde titreşimin ortalamasının alındığı yerlerde, günlük maruz kalma süresi, basit olarak, günlük çevrim sayısının çalışma çevriminin süresi ile çarpımına eşittir. Alet kullanıcısının ellerinin titreşen yüzeye temas halinde olduğu süre boyunca ölçme yapılmışsa, günlük toplam temas süresi de değerlendirilir.

ÖLÇÜLECEK BÜYÜKLÜKLER

Titreşim genliğini belirlemekte kullanılan ana büyüklük, (m/s2) cinsinden ifade edilen frekans ağırlıklı ivmenin k.o.k. değeri olmalıdır.  Frekans ağırlıklı ivmenin ölçülmesi, bir frekans ağırlıklandırmaya sahip bant kısıtlayan filtrelerin uygulanmasını gerektirir. Bir doğrusal toplama metodu kullanılarak k.o.k. değeri ölçülmelidir. Toplam süre, titreşim sinyaline ait temsilî bir numune kullanılacak şekilde seçilmelidir

HESAPLAMALAR

Günlük titreşime maruz kalma, titreşimin genliğinden (toplam titreşim değeri) ve günlük titreşime maruz kalma süresinden elde edilir.  Farklı sürelere sahip günlük titreşime maruz kalmalar arasında mukayeselerin yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla, günlük titreşime maruz kalma,

gösterildiği gibi, 8 saatlik enerjiye eş değer olan frekans ağırlıklı toplam titreşim değeri, ahv (eşit, 8 saat) , ile ifade edilmelidir. Kolaylaştırmak amacıyla, ahv (eşit, 8 saat), yerine A(8) kullanılmıştır

Çalışma, günlük toplam titreşimin, farklı titreşim genlikleri bulunan farklı çalışmalardan oluştuğu şekildeki gibi ise, titreşime maruz kalma,

bağıntı kullanılarak elde edilmelidir :

Örneğin; 1 saatlik, 3 saatlik ve 0,5 saatlik (aynı gün içerisinde) maruz kalma süresi için toplam titreşim değerleri, sırasıyla 2,5 m/s2, 3,5 m/s2, ve 10 m/s2 ise,

olur.

A(8), kullanıcın her iki eli için ayrı ayrı değerlendirilmelidir.

El Kol Titreşim Ölçümleri Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar Var mıdır?

Ölçümlere başlanmadan önce tesis yetkilileri ile ölçüm yapılacak tesis gezilmeli, tesiste yapılması düşünülen deney çalışmalarına ait numune alma planı üzerinde tesis yetkilileri ile görüşülerek ölçüm adetleri ve ölçüm noktaları konusunda son mutabakat sağlanmalıdır.

Tesiste yapılacak deney çalışmaları sırasında tesisin sürekli ve sürekli olmayan çalışma koşulları dikkate alınmalıdır.

Ölçümlerin işletmenin rutin çalışma koşullarında yapılması esastır. Aksi durumlar, kayıt altına alınarak belirtilir.

[safir_mainheading title=”İş Hijyeni Test ve Ölçüm Laboratuvar Hizmetleri” icon=”ayar”]

[safir_list]

[/safir_list]

[safir_mainheading title=”Ürün Görselleri” icon=”foto”]

Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi, 17020 TÜRKAK akredite bir kuruluştur.

İSGÜM Tarafından Yetkilendirilmiş İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar arasında ilk yetki alan kuruluş arasında yer almaktadır.

[safir_mainheading title=”Merak Edilenler” icon=”soru”]

[safir_faq question=”El Kol Titreşim Ölçümü Standartı Nedir?” answer=”El Kol Titreşim Ölçümü  TS EN ISO 5349-1:2005 ‘’Mekanik titreşim- Kişilerin maruz kaldığı elle itilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi- Bölüm 1: Genel kurallar’’ ve TS EN ISO 5349-2 ‘’Mekanik titreşim- Kişilerin maruz kaldığı , elden vücuda iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi – Bölüm 2: İş yerinde ölçme yapmak için pratik kılavuz’’ standartları ile ölçülebilir.”]

[safir_faq question=”El Kol Titreşim Ölçümünü Kimler Yapabilir?” answer=”TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler Standardı kapsamında ilgili parametrelerden akredite edilen ve akreditasyon sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 28741 Sayı ve 20 Ağustos 2013 tarihli İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü’nün yetki verdiği yetkili laboratuvarlar bu ölçümleri yapabilir. “]

[safir_faq question=”El Kol Titreşim Ölçümü Ne Sıklık İle Yapılır? PERİYODU Nedir?” answer=”Mevzuatımızda El Kol Titreşim ölçümü periyodu ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır. Fakat El Kol Titreşim ölçümünden sonra yeni makine alındığında, proseste değişiklik olduğunda, tekrarlanmalıdır. Eğer belirtilen değişiklikler olmadıysa işletmenin Risk Analizi yenileme sürelerinde El Kol Titreşim ölçümü yapılır. Bu nedenle El Kol Titreşim ölçümü çok tehlikeli sınıfta 2 yılda bir, tehlikeli sınıfta 4 yılda bir, az tehlikeli sınıfta 6 yılda bir yeniden yapılmalıdır. El Kol Titreşim ölçümü periyodunu iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin uygun görmesi halinde belirtilen bu süreler kısaltılabilir. “]

[safir_faq question=”El Kol Titreşim Ölçümleri Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar Var mıdır?” answer=”

Ölçümlere başlanmadan önce tesis yetkilileri ile ölçüm yapılacak tesis gezilmeli, tesiste yapılması düşünülen deney çalışmalarına ait numune alma planı üzerinde tesis yetkilileri ile görüşülerek ölçüm adetleri ve ölçüm noktaları konusunda son mutabakat sağlanmalıdır.

Tesiste yapılacak deney çalışmaları sırasında tesisin sürekli ve sürekli olmayan çalışma koşulları dikkate alınmalıdır.

Ölçümlerin işletmenin rutin çalışma koşullarında yapılması esastır. Aksi durumlar, kayıt altına alınarak belirtilir.”]

İş Hijyeni Ölçümleri hakkında, İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analiz Laboratuvarlarımızdan destek alabilirsiniz

[safir_mainheading title=”Ürün ile İlgili Kampanyalar” icon=”kampanya”]

[safir_descriptionbox header=”İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analiz Laboratuvarlarımız her zaman hizmetinizde” content=”Türkiyenin her bölgesinde İş Hijyeni Ölçümleri yapılmaktadır.” icon=”deney” bg=”sky”]

Sağlıklı ve güvenli günler dileriz.

error: Content is protected !!
Scroll to Top