Ostim Mahallesi, 1148. Sokak no:4, Yenimahalle/Ankara, Türkiye
+90 312 213 13 50

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri

Anasayfa » Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Hizmetleri
ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
Ankara ve tüm sınır illerde İş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli istihdamı

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri

1. Resmi Onay: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından İş Güvenliği Uzmanlığı resmi onayı alınarak hizmet verilmektedir.

2. Rehberlik: - İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi, işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene rehberlik edilmektedir. -İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı ve mail olarak bildirilmektedir. -İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunulmaktadır. -İşyerinde meydana gelen ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapılarak işverene önerilerde bulunulmaktadır.

 Detay…

İşyeri Hekimliği Hizmetleri
Resmi Onay: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSG-Katip sistemi üzerinden İşyeri Hekimi görevlendirme ataması yapılmaktadır.

Reçete Yazma: İSG-Katip sistemi üzerinden İşyeri Hekimi görevlendirme atamasına işveren onay vermesiyle reçete yazım yetkisi alınmaktadır.

Rehberlik: - İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapılmaktadır. -

 Detay…

Diğer Sağlık Personeli Hizmetleri
Diğer Sağlık Personeli İstihdamı Hizmet Açıklaması;Diğer Sağlık Personeli Sözleşmelerindeki süre hesaplamaları; 18 Aralık 2014 tarih ve 29209 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK kapsamında 01.01.2016 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen sürelerden hesaplanmaktadır. a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika. b) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika. c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.
 Detay…

error: Content is protected !!
Call Now Button