DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

Diğer Sağlık Personeli:

6331 Sayılı yasa ve ekleri uyarınca,İşyeri hekimi görevlendirilmesi zorunlu işyerlerinde işyeri hekimine yardımcı olmak amacı ile görevlendirilen sağlık çalışanlarıdır.

1-Diğer Sağlık Personeli Kimdir?

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belgelendirilen, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personeldir.

2-Diğer Sağlık Personelinin görevleri nedir?

 • Çalışma alanında genel hijyen şartlarını denetlemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği alanında planlama yapmak,
 • İş sağlığı ve güvenliğini değerlendirmek, takip etmek ve gerekli yönlendirmesini sağlamak,
 • Veri toplamak, gerekli kayıtları tutmak,
 • Gerekli zamanlarda hekime hasta fizik muayenesinde yardımcı olmak,
 • İlk yardım hizmetleri organizasyonunda hekimle birlikte görev almak,
 • Çalışanların sağlık eğitimlerinde görev almak,
 • Hekim tarafından verilen farklı görevleri yürütmek.

3-Diğer Sağlık Personeli olarak kimler   görevlendirilir?

Acil bakım teknikeri, ambulans teknikeri, çevre sağlık teknisyeni, iş yeri hemşiresi ve sağlık memuru olanlar  görevlendirilir

4-Diğer Sağlık Personeli Nasıl Olunur?

 • Meslek liselerinin ilgili sağlık bölümlerinden mezun olmak,
 • Üniversitelerin eğitim veren ilgili sağlık bölümlerinden mezun olmak,
 • Ön lisans ya da lisans programını bitirmek,
 • Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olmak.

5- Diğer sağlık personelinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından çalışma süreleri ne kadardır

 

 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
 • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.
Scroll to Top