Akciğer Grafisi

Mobil Sağlık Hizmetleri

PA Akciğer Grafisi

Mobil Sağlık Taraması

PA grafisi (Posteroranterior akciğer)

Toraks yani göğüs boşluğunu görüntülemede en çok tercih edilen ve ilk akla gelen yöntemdir. Mobil sağlık taramalarında Akciğer grafisi mobil röntgen araçlarında çekilmektedir. Mobil Sağlık Aracı TAEK belgeli ve Sağlık Bakanlığından yetkilendirilmiştir.

Posteroranterior (PA) Akciğer grafisi çekilecek kişi film kasetine veya dijital röntgen paneline göğüs ön duvarını bütünüyle yaslar. Eller arkada bel bölgesinden birleştirilerek omuz başları kaset veya dijital röntgen paneline iyice yaslanır. Omuzların iyi yaslanarak skapulaların akciğer üzerindeki görünümü mümkün olduğunca dışa yanlara doğru gelmesi sağlanmalıdır.  X-ışını ortalama en az 150 en çok 180 cm mesafeden arkadan dik gelecek şekilde pozisyon verilir. Burada mesafe çok önemli, yakın mesafeden yapılan çekimlerde Akciğer grafilerde büyütme etkisi oluşur.

TAEK Yetki Belgesi

Bu durumda kalp ve vasküler yapılar kasetten uzaklaşır ve daha büyük görünür. Akciğer grafisi çekimi tam inspirasyonda çekilir. Kişinin kilo endeksine uygun dozda çekilen (PA) akciğer grafisinde kalbe superpoze intervertebral disk mesafeleri görülebilmeli fakat kemik detay seçilemeyecek dozda olmalıdır.

(PA) akciğer grafilerinde iyi görüntü alınabilmesi için inspiryumda çekilir. İnspiryum yetersiz olursa, akciğerlerdeki hava azalacağı için parankim daha dens (beyaz) görünür ve diffüz akciğer hastalığına benzer görüntü oluşur. Kalp ve mediastende daha geniş görünerek normal boyutundan daha büyük görünecektir.

Akciğer grafisi görüntülerinin dijital ortamda JPEG veya PNG gibi uzantılarla klinik olarak değerlendirmesi mümkün değildir.

Akciğer grafisi görüntüleri DICOM formatında olmalıdır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün kabul ettiği dijital röntgen akciğer grafisi görüntüsü DICOM olarak belirlenmiştir. Çalışma Bakanlığı’da akciğer grafisi çekim ve görüntülemede Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ya standartlarına tabi olarak yasal düzenlemelerini yapmıştır.

[safir_mainheading title=”Hİzmet Açıklaması” icon=”ayar”]

[safir_list]

  • Kurumumuz, Sağlık Bakanlığından radyoloji ruhsatına sahiptir. Akciğer Grafisi Raporu, Radyoloji Laboratuvarımızda Sağlık Bakanlığından onaylı Çalışma İzin Belgesine sahip, radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilerek sonuç raporuyla birlikte verilmektedir.
  • Dijital Rontgen sistemiyle daha düşük radyasyon, sıfır tekrar çekim oranı, süratli görüntü oluşumu, yüksek görüntü kalitesi ve dijital kontrast ayarı, dijital arşivleme ve dijital görüntü transferi gibi avantajları bulunmaktadır.
  • Dijital Röntgen sisteminde DICOM formatı kullanılması; akciğer grafisi sonuçlarının dijital cd ortamında fabrikalara verilmesi, arşivleme siteminde az yer kaplaması, işyeri hekimleri tarafından dijital ekranda film görüntülerinin istenilen dijital kontrast ayarlarıyla birlikte değerlendirilmesi, yakın mercekle istenilen bölgelere zum yapılabilmesi ve tespit edilen herhangi bir kitlenin uzunluk, genişlik, yükseklik ölçümlerinin yapılabilmesi imkanını sunmaktadır. Bu format sayesinde bilgisayarınıza hiçbir program yüklemenize gerek kalmadan, her bilgisayarda görüntüleme yapabilmekte ve görüntü üzerinde çalışabilme imkanı sunmaktadır.
  • Mobil Sağlık taramasında Akciğer grafileri Barkod sistemiyle çekilmektedir.
  • Mobil sağlık taramasında çekilen akciğer grafileri dijital ortamda DICOM formatında verilmektedir. JPEG formatında verilen akciğer film görüntülerinin yasal ve klinik değeri yoktur.

[/safir_list]

[safir_mainheading title=”Hizmet Görselleri” icon=”foto”]

YAZI ‘ RESİM ALTI

[safir_mainheading title=”Merak Edilenler” icon=”soru”]

[safir_faq question=”Mobil Sağlık taramalarında akciğer grafisinin boyutu ne olmalıdır?” answer=”Mobil sağlık araçlarında çekilen akciğer grafisinin boyutu en az 35×35 cm olmalıdır. Ancak akciğer grafisinde sinüsler kesilme olmaması için 35x43cm veya 43x43cm daha çok tercih edilen boyutlardır.”]

[safir_faq question=”Akciğer grafisi ne kadar sürede çekilmelidir?” answer=”Akciğer grafisi çekilme periyodu işyerinin tehlike sınıflarına göre belirlenmiştir. Çalışanların sağlık raporları yasal olarak, Çok tehlikeli işlerde en az yılda bir, tehlikeli işlerde çalışmalarda en az üç yılda bir ve az tehlikeli işlerde  en az beşyılda bir işyeri hekimi tarafından muayene edilerek verilme zorunluluğu vardır. Periyodik sağlık raporları hazırlamadan önce işyeri hekimleri İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formun Laboratuvar Bulguları kısmında yer alan tetkik ve tahlillerin yaptırılmasını istemektedir. Bu tetkikler arasında Radyolojik analizlerde yer almaktadır. buna göre işyeri hekimin inisiyatifinde akciğer grafisi istenmektedir.  Mevzuatta yukarıda belirtilen en az yılda bir, üç yılda bir ifadesi muğlak bir ifade olarak göze çarpmaktadır. Yani Akciğer Grafisi Çekim Periyodu işyeri hekimine bırakılmış gibidir.”]

[safir_faq question=”Mobil sağlık taramalarında çekilen akciğer grafisi görüntüleri hangi formatta teslim edilmelidir. ” answer=”Akciğer grafileri görüntüleri DICOM formatında Sağlık Bakanlığından Çalışma İzin belgesi olan Radyoloji Uzman raporuyla birlikte teslim edilmelidir.”]

Mobil sağlık taramaları hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

[safir_mainheading title=”TEKLİF AL” icon=”Mobil Sağlık Taraması için lütfen iletişime geçiniz…”]

[safir_descriptionbox header=”Mobil sağlık taraması, yetkili mobil sağlık araçlarıyla hizmetinizde” content=”Mobil sağlık hizmetleri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.” icon=”nakliye” bg=”sky”]

– PA Akciğer Grafikleri Dijital Röntgen sistemiyle çekilir, PA Akciğer Grafileri DICOM formatında orijinal görüntüsüyle dijital ortamda teslim edilmektedir.

– Film boyutu 35x43cm / 43×43 cm olarak çekilmektedir.

error: Content is protected !!
Scroll to Top