Odyometri Testi

Odyometri Testi (İşitme Testi)

Odyometri testi, gürültüye bağlı meslek hastalıklarının oluşumu ve izlenimi bakımından ilk başta akla gelen tarama testidir. Odyometri testi, özellikle gürültülü ortam da çalışanların işitme seviyelerini belirlemek bakımında son derece önemlidir.

Mobil Sağlık Taraması

Mobil Sağlık taramasında Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 54567092 sayılı 29/04/2016 tarihli genelgesinde odyometri testi için mobil sağlık aracının özellikleri belirtilmiştir. Özel yalıtılmış iki odalı sessiz kabin içerinde işyerlerinde mobil sağlık taramalarında işitme testi odyometri taraması yapılmaktadır.

Gezici İSG hizmetleri genelgesinde, mobil sağlık taramalarında odyometri testi saf ses odyometri olarak sadece hava yolu işitme eşiklerinin belirlenmesinin yeterli olduğu vurgulanmıştır.

Kemik yolu işitme eşiklerine bakılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi olarak mobil sağlık taramasında odyometri testinde sadece hava yolu eşiklerinin belirlenmesi yetersiz olacağından kemik yolu işitme eşiklerinin de belirlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket etmekteyiz.

ODYOMETRİ TESTİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Mobil sağlık taramalarında odyometri testinde sadece hava yolu eşiklerin belirlenmesi bize işitmenin sadece derecesi hakkında bilgi vermektedir.

ODYOMETRİ TESTİNDE SONUÇ;

 • İşitme normal
 • Çok hafif dereceli işitme kaybı
 • Hafif dereceli işitme kaybı
 • Orta dereceli işitme kaybı
 • İleri dereceli işitme kaybı
 • Total işitme kaybı

Odyometri testinde kemik yolu bakılmadığı zaman yukarıda sonuçlardan biri karşımıza çıkacaktır. İşitme kaybının tipini belirlemeyecek ve sonuç eksik olacaktır. Kemik yolu işitme eşiklerinin belirlenmesi sonucunda işitme kaybının nedeni ve tipi aşağıdaki işitme kaybı tiplerinden birinin tespiti yapılmış olacaktır.

İŞİTME KAYBI TİPLERİ;

 • İletim tipi işitme kaybı
 • Sensori-neural tip işitme kaybı
 • Mix tip işitme kaybı

Örneğin, mobil sağlık taramasında yapılan odyometri testinde kemik yolu eşiklerine bakılarak “hafif dereceli iletim tipi işitme kaybı” tespit edilmiş ise işitme kaybının gürültüye bağlı olmadığı, mesleki maruziyetle hiçbir ilgisinin bulunmadığı bilgisini vermektedir.

İletim Tipi İşitme Kaybı; dış kulak yolunda veya kulak zarında yada orta kulakta bir sorun olduğu bilgisini bize verecektir.

Sensori-Neural Tip İşitme Kaybı; işitme kaybının kohledadan  (salyongoz) kaynaklı olduğunu, dış kulak yolu, zar veya orta kulakla ilgilisi olmadığı bilgisini taşır. Özellikle Sensori-neural tip işitme kaybı, gürültüye bağlı meslek hastalığı şüphesini direk akla getirir. Bu konuda gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasını ve kişinin işitme kaybı bakımından takibini gerektirir.

Mix Tip İşitme Kaybı; isminden de anlaşılacağı gibi işitme kaybının hem İletim tipi hem Sensori-neural tip işitme kaybından kaynaklandığının bilgisini bize verecektir. Burada dikkat edilmesi gerek konu, işitme kaybının bir kısmı iletim tipinden kaynaklı olduğundan dış kulak veya kulak zarında yada orta kulak yer alan sorun tedavi edilme durumu varsa belli ölçüde işitme de düzelme olacaktır. Ancak bu düzelme en fazla kemik yolu eşiklerine kadar olacaktır. Bu durumda işitme kaybının tipi değişecek artık Sensori-neural tip işitme kaybı gözlenecektir.

[safir_mainheading title=”Odyometri Testi Hizmet Açıklaması” icon=”ayar”]

[safir_list]

 • Mobil sağlık taramalarında ve işe giriş Odyometri testlerinde hava yolu eşikleri 250-500-1000-2000-4000-6000 Hz frekanslarda bakılmalıdır. Kemik yolu işitme eşikleri 500-1000-2000-4000 Hz frekanslarda bakılmalıdır. Kemik yolu eşik değerleri tespit edilirken 250 ve 6000 Hz bakılmamasının nedeni, bu frekanslarda sesin ses olarak değil artık titreşim olarak algılanmasından kaynaklı olmasıdır.
 • Mobil sağlık taramalarında yapılan Odyometri test sonuçları Uluslararası Standart ISO 1999 ile Amerikan Ulusal Standardı ANSI S3-1 e göre değerlendirilmektedir.
 • İşitme kaybının derecesi Hava ve Kemik Yolu işitme eşikleri değerlerine göre; Normal – Çok Hafif – Hafif – Orta – İleri – Total İşitme Kaybı şeklinde tespit edilmektedir.
 • İşitme kaybının nedeni Hava ve Kemik Yolu eşik değerlerine göre; İletim Tipi – Sensori-Neural Tip – Mix Tip İşitme Kaybı şeklinde tespit edilmektedir.
 • Odyometri tarama testleri dış ortam ve gürültüden yalıtılmış, test olan ve yapan kişi farklı bölümlerde olan özel sessiz kabin içerisinde mobil sağlık araçlarında yapılmaktadır.

[/safir_list]

[safir_mainheading title=”Ürün Görselleri” icon=”foto”]

İşyerlerinde mobil sağlık hizmeti….

[safir_mainheading title=”Merak Edilenler” icon=”soru”]

[safir_faq question=”Gürültüye bağlı işitme kayıpları hangi yaşta başlar?” answer=”Gürültüye bağlı işitme kaybı her yaşta başlayabilir. Özellikle genetik yatkınlığın olması işitme kaybı sürecini hızlandırır. “]

[safir_faq question=”Gürültüye bağlı işitme kaybının başlangıcını nasıl anlarız?” answer=”Günlük konuşma sesleri orta kalınlıktaki seslerdir. 500-1000-200 Hz frekans aralığında yer alır. gürültüye bağlı etkilenim günlük hayatta ve konuşmada yer almayan yük sek frekanslı seslerden başlar 10.000 – 8.000 -6000-4.000 Hz frekanslarda kademeli olarak başlar.  bu yüksek frekanslar konuşmada yer almadığından konuşmanın anlaşılmasında herhangi bir sorun yaşanmaz ve kayıp fark edilemez. Fark edildiğinde artık 4000 binden 2000 Hz lere doğru kayıp ilerlemiştir. Geç kalınmıştır.”]

[safir_faq question=”Gürültüye bağlı işitme kaybının tedavisi mümkün mü?” answer=”Gürültüye bağlı işitme kayıplarında gürültü iç kulakta tüy hücrelerine zarar vermekte bu tüy hücrelerini öldürmektedir. Ölen tüy hücresi aynı sinir hücreleri gibi kendini hiçbir zaman yenileyemediğin den ve kalıcıdır. Tedavisi mümkün değildir.”]

[safir_faq question=”Ne kadar sürede işitme testi yaptırmam gerekir?” answer=”Mevzuatta periyodik sağlık raporları işyerinin tehlike sınıfına göre az tehlikeli işlerde en yılda bir, tehlikeli işlerde en az üçyılda bir, çok tehlikeli işlerde en az beş yılda bir şeklinde belirtilmiştir. Ancak gürültülü ortamlarda çalışmalarda tavsiyemiz en az yılda bir odyometri tarama testinin yapılmasıdır. Mobil sağlık araçlarında da bu tarama yapılabilmektedir.  “]

Mobil sağlık taramaları hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

[safir_mainheading title=”Ürün ile İlgili Kampanyalar” icon=”kampanya”]

[safir_descriptionbox header=”Mobil sağlık taraması, yetkili mobil sağlık araçlarıyla hizmetinizde” content=”Mobil sağlık hizmetleri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.” icon=”nakliye” bg=”sky”]

Sağlıklı ve güvenli günler dileriz.

error: Content is protected !!
Scroll to Top