Solunum Fonksiyon Testi

Mobil Sağlık Taraması

Mobil Sağlık Taraması

Solunum Fonksiyon Testleri

Akciğerin fonksiyonel işlevini tam olarak yerine getirip getiremediğinin ölçülmesidir. Solunum fonksiyon testleri, akciğerin yeterli miktarda ve hızda hava alıp alamadığını ölçerek birçok parametrede olması gereken ölçüm değerlerinin bütününe bakarak sonuç raporu verir.

Solunum Fonksiyon Testlerinde, Akciğer zorlu vital kapasitesi volüm-zaman eğrisi, akım-volüm eğrisi, maksimal istemli ventilasyon ve hava yolu direnç ölçümleri yapılmaktadır. Solunum Fonksiyon testinde beklenen değer kişiye göre farklılık gösterir. Bu farklılık kişinin yaşı, kilosu, cinsiyeti hatta ırka göre belirlenir. Irk parametlerinden mobil sağlık taraması katılımcısına yabancı uyruklu değilse cihazda “Kafkas” olarak seçim yapılmaktadır.

Teste başlamadan önce cihaza kişinin ad soyadı bilgisinin yanında cinsiyet, yaş ve kilo bilgileri girilerek bu veriler doğrultusunda kişinin akciğer kapasitesi ve beklene değerler belirlenir. FVC, FEV1, FEV1/FVC %, FEV3,FEV3/FVC %, FEF 25-75 vb. parametrelerde olması gereken kapasiteler belirlenmiş olur. Test en az üç kez tekrarlanarak klinik değer taşıyacak sonuç elde edildiğinde, beklenen değerlerle test sonuç değerleri yan yana gelir. Yüzdelik başarı sütunu çıkar. Solunum fonksiyon test cihazı bu verileri hesaplayarak “normal spirometre, Obstrüktif Patolojiler, Restriktif Patolojiler, Mikst patolojiler” gibi sonuç belirtir.

[safir_mainheading title=”Solunum Fonsiyon Testi Hizmet Açıklaması” icon=”ayar”]

[safir_list]

  • Kişinin testte uyum sağlayamaması durumunda FVC manevrası en az üç kez tekrarlanarak en iyi değer hesaplamaya katılır.
  • Solunum Fonksiyon testinin klinik değer taşıması açısından, FVC (Forced vital capacity) ölçümünde ekspirasyon süresi en az 3 ideali 6 saniye tutulmaktadır.
  • Mobil sağlık taramaları arasında yer alan Solunum Fonksiyon Testlerinde alması gereken nefesin birinci saniyesinde % 80 alması beklenirken, zorlu ekspirasyonda yine aynı birinci saniyede % 80 boşaltması beklenir.

[/safir_list]

[safir_mainheading title=”Ürün Görselleri” icon=”foto”]

İşyerlerinde mobil sağlık hizmeti sunulmaktadır….

[safir_mainheading title=”Merak Edilenler” icon=”soru”]

[safir_faq question=”Solunum fonksiyon testinde ne kadar hava almam gereklidir?” answer=”Solunum fonksiyon testlerinde alınması gereken hava miktarı testi olacak kişinin yaş, boy, kilo,cinsiyet ve ırk özelliklerine göre belirlenir. “]

[safir_faq question=”Mobil sağlık taramalarında yapılan Solunum fonksiyon testinde doğru sonuç elde etmek için en çok neye dikkat edilmelidir?” answer=”Öncelikle mobil sağlık taramalarında solunum fonksiyon testine hazırlık aşamasında cihazın türbin ağızlığı ile dudaklar arasında boşluk olmadığından tam kavrandığından emin olunmalıdır. Burnun özellikle test boyunca kapalı tutulduğu izlenmelidir. Teste başlarken önce rahat nefes alınıp verilmeli komutlara göre doğru ve olması gereken sürede sert nefes alınıp verilmesine ve özellikle üfleme sürelerine dikkat edilmelidir.  “]

[safir_faq question=”Solunum fonksiyon testi değerlendirmede beklenen FVC, ne anlama gelir ?” answer=”Solunum fonksiyon testi değerlendirmede sert ve hızlı alınan havanın, zorlu ve hızlı bir ekspirasyonla dışarı atılan hava miktarıdır, Litre (L) veya mililitre (ml) olarak gösterilir. Normal bir akciğerde FVC, vital kapasiteye eşit olmalıdır. Obstrüktif bozukluklarda daha düşüktür. Restriktif akciğer bozukluğunda da FVC azaldığı görülür.”]

[safir_faq question=”Solunum fonksiyon testi değerlendirmede beklenen FV1 nedir?” answer=” Akciğere alınan havanın zorlu ekspirasyonla dışarı atılmasının birinci saniyesindeki volümüdür, lire (L) veya mililitre (ml) olarak göterilir. Normal Spirometrede ekspirasyonun birinci saniyesinde akciğere alınan havanın %75-80’i boşaltılması beklenir. FEV1 deki azalma, büyük hava yolu obstrüksiyon bozukluğu ile uyumludur. “]

Mobil sağlık taramaları hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

[safir_mainheading title=”Ürün ile İlgili Kampanyalar” icon=”kampanya”]

[safir_descriptionbox header=”Mobil sağlık taraması, yetkili mobil sağlık araçlarıyla hizmetinizde” content=”Mobil sağlık hizmetleri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.” icon=”nakliye” bg=”sky”]

Sağlıklı ve güvenli günler dileriz.

error: Content is protected !!
Scroll to Top