ÇEVRE GÖREVLİSİ HİZMETİ

ÇEVRE GÖREVLİSİ HİZMETİ

Kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin Çevre mevzuatına uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, işletme adına çevre izin ve lisans sürecini ve sonrasındaki yükümlülüklerini takip edip uygulayan, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının sunduğu hizmete çevre danışmanlık hizmeti denir.

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ

 Kurum, kuruluş veya işletmelerin faaliyetlerinin Çevre mevzuatına uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, işletme adına çevre izin ve lisans sürecini ve sonrasındaki yükümlülüklerini takip edip uygulayan, bakanlık tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının sunduğu hizmete çevre danışmanlık hizmeti denir.

Firmamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu Yeterlilik Belgesi’ne Sahip olup 10 yıldır Çevre Danışmanlık hizmeti vermektedir.

 Çevre Danışmanlık Hizmetine Hangi İşletmeler Tabiidir?

Çevre izin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek:1 ve Ek:2 listesinde yer alan işletmeler faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca izne ve denetime tabidir.

 Çevre Danışmanlık Firmasının İşletmenize Sunacağı Hizmetleri

 • Firmanın Entegre Çevre Bilgi Sistemine kaydının yapılması,
 • Çevre iznine tabi ise izin ; değil ise izin muafiyet sürecini yönetmek, belgelendirmek
 • Tesisi her ay ziyaret edip, mevzuat gereği yapılması gerekenlerin raporlanması,
 • Mevzuat gereği yılda bir defa çevre eğitimi verilmesi,
 • Eksikliklerin tespiti ve işletmenin genel vaziyet durumunu bildirir iç tetkik yapılması,
 • Atıklarınızın doğru yönetimi için çalışmaların yapılması,
 • Firmanızın Atık Yönetim Planının hazırlanıp Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulması,
 • İşletmenin çevre mevzuatı kapsamında yapması gereken beyan ve bildirimlerin yapılması,
 • Yetkili makamlar tarafından yapılan denetimde çevre danışmanının hazır bulunması,
 • Çevre mevzuatı kapsamında yapılan değişiklikler neticesinde mevcut evrakların güncellenmesi ve takibi,
 • İşletme ile ilgili öğrenilenlerin ticari sır mahiyetindeki bilgilerin saklı tutulması.

Çevre Danışmanlık Hizmeti Almak Firmanıza Hangi Değerler Katar ?   

 • Çevre mevzuatının gereklilikleri yapılarak, yasal yükümlülükler yerine getirilmiş olur.
 • Çevre bilinci eğitimleri verilerek enerji kaynaklarında tasarruf sağlanır.
 • Tehlikeli atıkların doğaya vereceği zararın önüne geçilmiş olur.
 • Ambalaj atıklarının geri dönüşüme gönderilmesi sağlanarak doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunulur.
 • Atık yönetim organizasyonları yapılarak, atık oluşumunun azaltılması sağlanır.

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Nedir ?

Entegre Çevre Bilgi Sistemleri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde bulunan çeşitli hizmetlere ait uygulamalar bütünüdür.

Daha önce kullanımda olan CBS Çevre Bilgi Sistemi 11.05.2018 tarihi ile kapatılmış olup, bu tarih itibari ile EÇBS devreye girmiştir.Önceki sistem de kalan kayıtların EÇBS’ye güncellenerek aktarılması ve çevre danışmanlık protokolünün yüklenmesi gerekmektedir.

Yasal yükümlülüklerin sistem üzerinden izlenmesi, atık toplama taleplerinin oluşturulması, yıllık beyanların yapılması gibi faaliyetlerin tümünün bu sistem üzerinden yapılması ile Çevre Şehircilik Bakanlığının denetimi kolaylaştırılmıştır.  Bu sistem firmaya ataması yapılan Çevre Danışmanının yürüttüğü faaliyetlerin aynı zamanda Firma Sahibinin de izlemesine olanak sağlamıştır.

Firmamız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan almış olduğu Yeterlilik Belgesi’ne Sahip olup 10 yıldır Çevre Danışmanlık hizmeti vermektedir.

 

Çevre Danışmanlık Hizmetine Hangi İşletmeler Tabiidir?

Çevre izin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek:1 ve Ek:2 listesinde yer alan işletmeler faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca izne ve denetime tabidir.

 Çevre Danışmanlık Firmasının İşletmenize Sunacağı Hizmetleri

 • Firmanın Entegre Çevre Bilgi Sistemine kaydının yapılması,
 • Çevre iznine tabi ise izin ; değil ise izin muafiyet sürecini yönetmek, belgelendirmek
 • Tesisi her ay ziyaret edip, mevzuat gereği yapılması gerekenlerin raporlanması,
 • Mevzuat gereği yılda bir defa çevre eğitimi verilmesi,
 • Eksikliklerin tespiti ve işletmenin genel vaziyet durumunu bildirir iç tetkik yapılması,
 • Atıklarınızın doğru yönetimi için çalışmaların yapılması,
 • Firmanızın Atık Yönetim Planının hazırlanıp Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulması,
 • İşletmenin çevre mevzuatı kapsamında yapması gereken beyan ve bildirimlerin yapılması,
 • Yetkili makamlar tarafından yapılan denetimde çevre danışmanının hazır bulunması,
 • Çevre mevzuatı kapsamında yapılan değişiklikler neticesinde mevcut evrakların güncellenmesi ve takibi,
 • İşletme ile ilgili öğrenilenlerin ticari sır mahiyetindeki bilgilerin saklı tutulması.

Entegre Çevre Bilgi Sistemi Nedir ?

Entegre Çevre Bilgi Sistemleri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde bulunan çeşitli hizmetlere ait uygulamalar bütünüdür.

Daha önce kullanımda olan CBS Çevre Bilgi Sistemi 11.05.2018 tarihi ile kapatılmış olup, bu tarih itibari ile EÇBS devreye girmiştir.Önceki sistem de kalan kayıtların EÇBS’ye güncellenerek aktarılması ve çevre danışmanlık protokolünün yüklenmesi gerekmektedir.

Yasal yükümlülüklerin sistem üzerinden izlenmesi, atık toplama taleplerinin oluşturulması, yıllık beyanların yapılması gibi faaliyetlerin tümünün bu sistem üzerinden yapılması ile Çevre Şehircilik Bakanlığının denetimi kolaylaştırılmıştır.  Bu sistem firmaya ataması yapılan Çevre Danışmanının yürüttüğü faaliyetlerin aynı zamanda Firma Sahibinin de izlemesine olanak sağlamıştır.

[safir_mainheading title=”Çevre Danışmanlık Firmasının İşletmenize Sunacağı Hizmetleri” icon=”ayar”]

[safir_list]

 • Çevre mevzuatının gereklilikleri yapılarak, yasal yükümlülükler yerine getirilmiş olur.
 • Çevre bilinci eğitimleri verilerek enerji kaynaklarında tasarruf sağlanır.
 • Tehlikeli atıkların doğaya vereceği zararın önüne geçilmiş olur.
 • Ambalaj atıklarının geri dönüşüme gönderilmesi sağlanarak doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunulur.
 • Atık yönetim organizasyonları yapılarak, atık oluşumunun azaltılması sağlanır.

[/safir_list]

[safir_mainheading title=”Ürün Görselleri” icon=”foto”]

Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi, 17020 TÜRKAK akredite bir kuruluştur.

İSGÜM Tarafından Yetkilendirilmiş İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar arasında ilk yetki alan kuruluş arasında yer almaktadır.

[safir_mainheading title=”Merak Edilenler” icon=”soru”]

[safir_faq question=”Çevre Danışmanlık Hizmetine Hangi İşletmeler Tabiidir?” answer=”Çevre izin ve Lisans Yönetmeliğinin Ek:1 ve Ek:2 listesinde yer alan işletmeler faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanununa göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca izne ve denetime tabidir.”]

[safir_faq question=”Entegre Çevre Bilgi Sistemi Nedir ?” answer=”Entegre Çevre Bilgi Sistemleri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde bulunan çeşitli hizmetlere ait uygulamalar bütünüdür.

Daha önce kullanımda olan CBS Çevre Bilgi Sistemi 11.05.2018 tarihi ile kapatılmış olup, bu tarih itibari ile EÇBS devreye girmiştir.Önceki sistem de kalan kayıtların EÇBS’ye güncellenerek aktarılması ve çevre danışmanlık protokolünün yüklenmesi gerekmektedir.

Yasal yükümlülüklerin sistem üzerinden izlenmesi, atık toplama taleplerinin oluşturulması, yıllık beyanların yapılması gibi faaliyetlerin tümünün bu sistem üzerinden yapılması ile Çevre Şehircilik Bakanlığının denetimi kolaylaştırılmıştır.  Bu sistem firmaya ataması yapılan Çevre Danışmanının yürüttüğü faaliyetlerin aynı zamanda Firma Sahibinin de izlemesine olanak sağlamıştır.”]

İş Hijyeni Ölçümleri hakkında, İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analiz Laboratuvarlarımızdan destek alabilirsiniz

[safir_mainheading title=”Ürün ile İlgili Kampanyalar” icon=”kampanya”]

[safir_descriptionbox header=”İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analiz Laboratuvarlarımız her zaman hizmetinizde” content=”Türkiyenin her bölgesinde İş Hijyeni Ölçümleri yapılmaktadır.” icon=”bina” bg=”sky”]

Sağlıklı ve güvenli günler dileriz.

Scroll to Top