Ostim Mahallesi, 1148. Sokak no:4, Yenimahalle/Ankara, Türkiye
+90 312 213 13 50

MOBİL SAĞLIK TARAMASI NEDİR ?

MOBİL SAĞLIK TARAMASI NEDİR ?

MOBİL SAĞLIK TARAMASI

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yayımlanmasıyla “işçi sağlığı” kavramı değişmiş yerine, “çalışan sağlığı ve gözetimi, çalışan sağlığı ve güvenliği” kavramları yer almıştır. İşçi sağlığı ile sadece SGK’lı olma şartı aranarak sağlık ve gözetim kontrol edilirken, çalışan sağlığı ile kamu, özel kuruluşlar ve esnaflar gibi tüm çalışanların sağlık ve gözetimi kontrol altına alınarak yelpaze genişlemiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “Sağlık Gözetimi 15. Maddesi” gereğince,

İşveren, çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını, İşe girişlerinde ve iş değişikliğinde sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamakla zorunluluğu getirilmiştir. İşe giriş sağlık raporu baz alınacak rapor ocağından dolayı çalışma süresince yapılacak periyodik sağlık taramasındaki çalışabilir sağlık raporları, ilk işe giriş sağlık raporu ile mukayese edilecektir.

Özellikle ilk işe giriş sağlık raporunda yer alan Akciğer grafisi, Odyometri testi, solunum fonksiyon testi gibi sağlık tetkiklerinin klinik değer taşıyan ve doğru sonuç vermesi son derece önemlidir. İlerleyen süreçte mobil sağlık taraması tetkik sonuçlarıyla, ilk işe giriş sağlık raporunda yer alan tetkik sonuçlarının uyumlu olmalıdır.

Mobil sağlık taramasında yapılan akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, Odyometri Testi (işitme Testi) ve diğer laboratuvar tetkik sonuçlarının güvenirliği ve doğru sonuç vermesi özellikle meslek hastalıkları riskine karşı alınacak önlem ve tedbirler açısından son derece önemlidir.

İşveren aynı şekilde, İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde ve işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamakla zorunlu tutulmuştur.

Sağlık Gözetimi 15. Maddesinin 2. fıkrasında,  “Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.” ifadesiyle işyerinin tehlike sınıfına göre periyodik sağlık taramasının yanında ilk işe giriş sağlık raporu olması konusunda işveren sorumlu tutulmuştur.

PERİYODİK SAĞLIK MUAYENESİ SÜRELERİ

İşyerlerinde çalışanların periyodik sağlık raporu kaç günde bir yapılacağına ilişkin son düzenleme 18 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte belirtilmiştir.
Yönetmelikte çalışanların periyodik sağlık taraması ve periyodik sağlık muayene süreleri, yönetmelikte işyerlerinin tehlike sınıfı ve çalışanların kişisel durumlarına göre belirlenmiştir.

Yönetmelikte geçen ifade; Çalışanın kişisel özellikleri, işyerinin tehlike sınıfı ve işin niteliği öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

az tehlikeli sınıftaki işlerde en geç beş yılda bir,

tehlikeli sınıftaki işlerde en geç üç yılda bir,

çok tehlikeli sınıftaki işlerde en geç yılda bir,

özel politika gerektiren grupta yer alanlardan çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir defa olmak üzere periyodik muayene tekrarlanacak.

Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılabilecek.

Periyodik sağlık muayenesi süreleri ile ilgili Yönetmelikte yer alan “en geç” ile  “Ancak işyeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılabilecek.” İfadelerinde sorumluluk her ne kadar işverende olsa dahi işyeri hekimine de sorumluluk yüklemektedir.

Özellikle tehlikeli sınıfta kaynak, taşlama, kesme, bükme ve boya işlerinin yer almaktadır. Üç yılda bir periyodik sağlık taraması, meslek hastalıkları riski düşünüldüğünde çok uzun bir süre olarak karşımıza çıkmaktadır.

Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezinde Mobil Sağlık Taraması

  • Mobil sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı onaylı mobil sağlık tarama araçlarında sunulmaktadır. Mobil sağlık taraması hizmetlerinde sunulan tüm tetkik ve laboratuvar sonuçlarında doğru, güvenilir, klinik değer taşıyan sonuçlardır. Mobil sağlık taramasında yapılan tahlil ve tetkik sonuçları hastane sonuçlarıyla %98’in üzerinde uyumlu sonuçlardır. Meslek hastalıkları izlenmesi bakımında çalışanların geçmiş  Akciğer Grafisi, Solunum Fonksiyon Testi ve Odyometri (İşitme Testi) sonuçları son yapılanlarla tutarlı, uyumlu ve anlamlı, klinik veri uygunluğu sağlanmaktadır.
  • Mobil sağlık taramasında, borkod sistemiyle hizmet verilmektedir. Barkod sistemiyle ad ve numunenin karışmasının önlenmiştir. Mobil sağlık taraması barkodun alınmasıyla başlamış olur ve taramaya katılan kişiye artık ad ve soyad sorulmasına gerek duyulmamaktadır. Akciğer film görüntüsü, numune alınan kan tüpleri ve idrar kapları, solunum fonksiyon testi ve odyometri testi gibi tüm sağlık taraması tetkikleri barkod ve protokol numaraları üzerinden tamamlanır. Mobil sağlık taramasında alınan tüm tahlil ve raporlama işlemi laboratuvarda çalışmalarda ve bilgi işlemde raporların hazırlanmasında yine barkod üzerinden gerçekleşmektedir. Mobil sağlık hizmetlerinde barkod sistemiyle çalışma numune ve raporların karışması çalışan personele bağlı olmadan sistem üzerinden hatasız sonuçlanmaktadır.
  • Mobil sağlık taraması barkod sistemiyle çalışma sağlık taraması esnasında numunelerin alınmasında takibi sağlamaktadır. Sağlık taramasında bir tetkike girip birine girilmediği eş zamanlı görülebilmektedir. Örneğin, mobil sağlık taramasında Akciğer Filmi çektiren bir kişi kan numunesi vermediği veya Solunum Fonksiyon testine katılmadıysa anında bu durum tespit edilmektedir. mobil sağlık taramasına katılması gereken kişilerin listesi, katılan ve katılmayanların listeleri Excel olarak alınabilmektedir.
  • Mobil sağlık hizmetleri  Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezinden hizmet alınması durumunda, firmalara kullanıcı adı ve şifre tanımlanmaktadır. Firma yetkilisi ve işyeri hekimi kullanıcı adıyla İnternet erişimi olan her yerde www.baskentsaglik.com.tr veya www.baskentsaglik.com adreslerinden “WEB SONUÇ” tıklanarak kendi kullanıcı bilgileriyle giriş yapabilirler. Sağlık Laboratuvar kısmından başlangıç tarihini geçmiş yıllardan seçerek arama yapıldığında arama aralığındaki tüm mobil sağlık tarama sonuçları görüntülenebilir. Ayrıca geçmiş yıllardaki sonuçlarla son yapılan sağlık tarama sonuçlarını pdf olarak yeni sekmede otomatik açarak kıyaslama yapılabilir. Özellikle meslek hastalığı takibinde Solunum fonksiyon Testi ve Odyometri (İşitme Testi) sonuçları grafik değişimlerini geçmiş yıllarla klinik uyumluluğu ve varsa patolojik durumun seyri bakımından takibi yapılabilir.
  • Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Mobil Sağlık Taraması sonuçlarını son yapılan sağlık tarama sonuçlarıyla geçmiş yıllardaki sonuçlarını Excel de etkin bir çalışmayla karşılaştırma raporu hazırlamaktadır. Meslek hastalığı bakımından değerlendirilen Akciğer Grafisi, Odyometri ve Solunum Fonksiyon testlerinde karşılaştırmalı Sağlık Taraması Raporu Excel olarak, sorunlu olan sonuçlar turuncuyla, geçmiş yıllarla uyum sağlamayan sonuçlar mavi ile renklendirilerek işyeri hekimlerinin çalışmalarına kolaylık sağlamakta ve etkin çalışmaya yön vermektedir.
  • Sağlık Bakanlığından Yetkili Mobil Sağlık Araçları ile Sağlık Taraması
  • Barkod Sistemiyle Mobil Sağlık Hizmeti
  • Geçmiş Yıllar ile Karşılaştırmalı Mobil Sağlık Taraması

Ürün Görselleri

İşyerlerinde mobil sağlık hizmeti sunulmaktadır….

error: Content is protected !!
Call Now Button