Ostim Mahallesi, 1148. Sokak no:4, Yenimahalle/Ankara, Türkiye
+90 312 213 13 50

İşe Giriş İçin Sağlık Raporu

İşe Giriş İçin Sağlık Raporu

işe giriş sağlık raporuİş İçin Sağlık Raporu Nasıl ve Nereden Alınır?

İşe giriş sağlık raporu Başkent İş Güvenliği merkezimizden şahsen yapılan müracaatla alınır. İşe giriş sağlık raporu alınabilmesi için Akciğer Grafisi, Odyometri, Solunum Fonksiyon Testleri, Kan ve idrar tetkikleri gibi tahlil ve testler yapılmaktadır. İşe giriş Sağlık raporu ekinde yapılan tüm tetik ve tahlil sonuçları yer almaktadır. Hangi test ve tahlillerin yapılacağını genelde girilecek olan işin niteliğine göre işyeri ve işyeri hekimleri belirlemektedir.

İşe giriş sağlık raporu için 0(312) 213 13 50 /111 dahili numaradan müşteri temsilcimizle görüşerek detaylı bilgi alabilirsiniz.

İşe giriş Sağlık raporu konusunda ayrıntılı bilgi, mevzuat ve gerekli açıklamalar makalemizde yer almaktadır.

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde yeni işe başlayacak ve çalışmaya devam eden personel için sağlık raporu alınması kanuni zorunluluktur. İlk işe başlayacak kişilerin çalışacakları bölümde kalacakları risk etmenlerine göre gerekli tahlil ve tetkikler doğrultusunda ilk işe giriş sağlık raporunu almak yasal zorunluluktur. İlk işe giriş sağlık raporu sonucu kişi sağlık yönünde çalışacağı bölüm ve işe sağlık yönünden uygunluğunu belgelemiş olacaktır.

Bu durumda İş İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır? İş İçin Sağlık Raporu Nasıl Alınır? İşe Giriş Sağlık Raporu Veren Hastaneler gibi soruların cevabı aranır. Önceki uygulamalarda Aile hekimi veya sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporları geçerli sayılırdı.  Mevzuatta yapılan son düzenlemelere göre tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde ve az tehlikeli 50 üzerinde çalışanı olan işyerlerinde işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.  Yeni işe başlayacaklar işe başlayacağı işyerinin, işyeri hekiminin belirleyeceği tetkik ve tahlilleri yaptırarak yine aynı işyeri hekiminden İşe Giriş Sağlık Raporunu alabilirler.

Yeni İşe Başlayanlar İş İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?

İşe başlayacak kişiler, İşyeri hekimi tarafından verilen işe giriş sağlık raporuna itiraz hakkı bulunmaktadır. İtirazda bulunan kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından rapor vermeye yetkilendirilmiş hakem hastanelerinden tekrar işe giriş sağlık raporu alabilirler. Aynı durum işe devam eden çalışanların periyodik sağlık raporuna da itiraz hakkı geçerlidir.  Sağlık Bakanlığı tarafından rapor vermeye yetkilendirilmiş hakem hastanelerinden alınan sağlık raporları kati olarak kabul edilir.  İş İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır? sorusunun tam olarak cevabı; işyeri hekimlerinden alınabilmektedir. Ancak sağlık raporuna itiraz edilmesi durumunda hakem hastanelerinden de alınabilmektedir.

İlk işe giriş sağlık raporu yukarıda bahsettiğimiz gibi, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde ve az tehlikeli 50 üzerinde çalışanı olan işyerlerindeki işyeri hekimi tarafından dışarıdan yapılan tetkik ve tahlil sonuçlarına göre alınır. Eğer çalışacakları işyerinde 50 kişiden az sayıda çalışanı olan ve risk tebliğine göre işyeri tehlike sınıfı az tehlikeli işyeriyse,  İş İçin Sağlık Raporunu Nasıl ve Nereden Alınır? sorusunun cevabı; Aile hekimleri ve kamu hastanelerinden alabilirler. Ancak işe giriş sağlık raporunu verecek aile hekiminin de İşyeri Hekimliği Belgesi olması gerekmektedir. Aile Hekiminin İşyeri hekimliği Belgesi yoksa işe giriş sağlık raporu formunu imzalamayarak yükümlülük almak istemeyecektir. İşe giriş sağlık raporu için öncelik girilecek işin tehlike sınıfı, tehlikeli ve çok tehlikeli işyeriyse o işyerinin işyeri hekiminden alınabileceği, eğer işyeri az tehlikeli ve çalışan sayısı 50 nin altında ise o işyerinin İşyeri Hekimi görevlendirme sorumluluğu bulunmadığı için İşyeri hekimliği Belgesi olan aile hekimi veya OSGB lerden alabilirler.

Özel Hastanelerde İş İçin Sağlık Raporu Alınır mı?

İş İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır?

Sağlık Bakanlığının ilgili mevzuatına göre tam teşekküllü olarak faaliyet gösteren özel hastaneler yurt dışı tedavi raporu, özürlü sağlık raporu, özel tertibatlı araçlar için alınan sağlık raporlarını yasal olarak veremez.  Özel hastane ve özel olarak faaliyet gösteren klinikler tarafından verilen sağlık raporları  geçersiz sayılmaktadır. İş İçin Sağlık Raporu Nasıl alınır denildiğinde gerekli tahlil ve testleri yaptırarak işe girilecek olan firmanın iş hekiminden yoksa İşyeri Hekimliği Belgesi olan Aile hekiminden veya OSGB lerden alınabilir.

İşe Giriş Sağlık Raporu uygulamasında amaç tamamen çalışacak kişilerin korunmasıdır. İşe başlayacak kişilerin gerekli tetkik ve tahlilleri yaptırarak o iş için sağlık yönünden elverişli olduğunu gösterilmesidir. Eğer yapılan tetkik, tahlil ve muayene sonucunda o işyerinde veya o işte sağlık yönünden uygun değilse kişi işe başlatılmaz. İşe Giriş Sağlık Raporu uygun çıkmadığı halde işe başlatılması hem kişinin sağlığını riske atması hem de işyeri yasal olarak ciddi maddi ve manevi sorumluluk altına girmesi demektir. İşe giriş sağlık raporu olmadan işe başlatılması veya çalışmaya devam edenlerin Az Tehlikeli işyerlerinde en az beş yılda bir, Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin en az üç yılda bir, Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin en az yılda bir sağlık raporlarının periyodik olarak düzenlenmemesi 6331 Sayılı İsg Kanununa Göre 2019 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları, Madde 15. 15/1 Çalışanlara sağlık gözetimi yaptırmamak veya 5/2 Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar için sağlık raporu almamak her çalışan için 1.911,00 TL dir.

İşe Giriş Sağlık Raporu

6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işe yeni başlayacaklar olanlar işe giriş sağlık raporu alması gerektiği gibi, iş değişikliği yapanlar kişiler, herhangi bir iş kazasından sonra yeniden iş başı yapacak olan kişilerde çalışabilir sağlık raporu almaları zorunludur.

İşe giriş sağlık raporu için Çalışma Bakanlığının hazırladığı işe giriş ve periyodik muayene formu doldurulması gerekmektedir. İşe giriş sağlık raporu için verilen form da kişiye sorulan soruların cevabının doğruluğunu taahhüt etmesi için işe giriş sağlık raporu alacak kişinin imza atması istenir.  İşe giriş sağlık raporu için verilen bu formda çalışacak kişinin ad, soyad, doğum tarihi gibi kişisel bilgilerinin yanında son bir yıl içerisinde herhangi bir rahatsızlık geçirip geçirmedikleri, daha önceki çalıştığı işlerde maluliyet alıp almadığı, iş kazası geçirip geçirmediği, sigara ve alkol kullanıp kullanmadığı eğer kullanıyorsa sıklığı gibi sorular içermektedir. İşe başlayacak kişinin solunum sitemi, kas ve iskelet sistemi, görme ve duyu kayıplarının olup olmadığının fiziki muayenesinden sonra İş İçin Sağlık Raporu kısmının Laboratuvar Bulguları kısmına geçilir. Radyolojik analizler (Akciğer Grafisi vb.), Odyometre, Solunum Fonksiyon Testi, Kan ve İdrar Tetkik sonuçları bu kısma yazılarak eğer tahlil ve tetkik sonuçlarıyla birlikte fiziksel muayenede de herhangi bir sorunla karşılaşılmaması durumunda İşe Giriş Sağlık Raporu uygun olarak verilir.

işe giriş için sağlık raporu, çalışma süresince yapılacak periyodik sağlık raporlarıyla karşılaştırılacak baz rapordur. Çalıştığı ortamdan kaynaklı sağlık sorunları olması durumunda kişinin ilk işe giriş sağlık raporuyla karşılaştırılacaktır. Eğer kişi ilk işe giriş için sağlık raporu sonucunda sağlam olarak işe başlamışsa, ilerleyen süreçte çalışamaz sağlık raporu alması durumunda çalıştığı işyeri gerekli önlem ve tedbirleri alamadığından kaynaklı kişiyi sağlık yönünden çalışamaz duruma getirdiği sonucu çıkacaktır.

Bu yüzden ilk işe giriş sağlık raporu ve yapılacak Radyolojik analizler (Akciğer Grafisi vb.), Odyometre, Solunum Fonksiyon Testi, Kan ve İdrar Tetkikleri son derece güvenli doğru sonuç veren ve klinik değer taşıyan yerlerden yaptırılması son derece önemlidir.

error: Content is protected !!
Call Now Button