Ostim Mahallesi, 1148. Sokak no:4, Yenimahalle/Ankara, Türkiye
+90 312 213 13 50

İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınır?

İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınır?

İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınır? Sağlık Bakanlığından Sabit Tıbbi Tetkik Mekanı” izin belgesine sahip Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)’lerden alınır. İşe giriş sağlık raporu iş arayanlar ve işverenler için oldukça önemli bir konudur. İşe giriş sağlık raporu, bir kişinin belirli bir iş pozisyonunda bir işi yapmaya sağlık yönünden uygun olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır ve işverenler tarafından istenildiği gibi yasal olarak zorunludur.

İşe giriş sağlık raporu almak için Başkent Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimimizden 0312 213 13 50/111 dahili numaradan arayarak randevu alabilirsiniz. Adresimize randevusuz da gelerek gerekli tetkik ve tahlilleri yaptırarak İşe Giriş Sağlık Raporu alabilirsiniz. Başkent Ortak sağlık ve Güvenlik Birimi İşe giriş Sağlık Raporu için Sağlık Bakanlığından Sabit Tıbbi Tetkik Mekanı” izin belgesine sahiptir. İşe giriş sağlık raporu için gerekli tüm tetkik ve tahliller aynı adreste tek noktadan yaptırabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için bizleri arayabilir,

İşe Giriş Sağlık Raporu İçin Ne Gerekiyor?
İşe Giriş Sağlık Raporu İçin Ne Gerekiyor?

İşe giriş sağlık raporunu nasıl alabileceğinize dair detaylı bilgiler: https://baskentsaglik.com.tr/ veya https://baskentsaglik.com web adreslerimizi ziyaret edebilirsiniz.

1. İş Başvurusu Yapın:

İlk adım olarak, bir iş pozisyonu için başvuru yapmanız gerekmektedir. İşveren, başvurunuzu kabul ettiğinde veya işe alındığınızda işe giriş sağlık raporu almanız gerekecektir. İşe alım sürecinin her aşamasında işvereniniz size gerekli talimatları verecektir.

2. İşvereninizle İletişime Geçin:

İşe alındığınızda veya iş başvurunuz kabul edildiğinde, işvereniniz size işe giriş sağlık raporu alma prosedürünü anlatacaktır. Bu aşamada, işvereniniz genellikle sabit tıbbi tetkik mekanı izin belgesine sahip belirli bir ortak sağlık ve güvenlik birimini veya sizin seçeceğiniz Sağlık Bakanlığından yetkilendirilmiş sabit tıbbi tetkik mekanı faaliyet izin belgesi ne sahip bir ortak sağlık ve güvenlik biriminden işe giriş sağlık raporunuzu almanız önerecektir. İşvereninizle bu konuyu konuşarak raporu nereden almanız gerektiğini öğrenebilirsiniz.

3. Sağlık Kuruluşunu Ziyaret Edin:

İşvereninizin yönlendirmesi doğrultusunda, belirtilen sağlık kuruluşunu ziyaret etmelisiniz. İşe giriş sağlık raporları Sağlık Bakanlığından yetkilendirilmiş ” Sabit Tıbbi Tetkik Mekanı İzin Belgesi” olan yetkili Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri tarafından düzenlenir. Bu kuruluşlar, iş sağlığı ve güvenliği konularında uzmanlaşmıştır ve işe giriş muayenesini yapabilirler.

İşe Giriş Sağlık Raporu Ankara'da nereden alınır
İşe Giriş Sağlık Raporu Ankara’da nereden alınır

4. Tıbbi Muayene ve Testler:

İşe giriş sağlık raporu için gereken tıbbi muayene ve testler, sağlık kuruluşunun veya doktorun önerilerine dayalı olarak yapılacaktır. Bu muayeneler ve testler, genellikle şunları içerebilir:

 • Genel sağlık muayenesi: Kan basıncı, nabız, göz muayenesi gibi temel sağlık ölçümleri yapılacaktır.
 • Kan testleri: Kan değerlerinin incelenmesi, kan grubu tespiti ve belirli hastalıklara karşı antikor testleri yapılabilir.
 • İdrar testleri: İdrar örneği alınarak böbrek ve idrar yolu sağlığı değerlendirilir.
 • Akciğer fonksiyon testleri: Solunum yeteneği ve akciğer sağlığına ilişkin testler yapılabilir, özellikle tozlu veya kimyasal madde içeren işlerde çalışanlar için.
 • İşitme testleri: İşitme kaybı riski olan işlerde çalışanlar için işitme testleri yapılabilir.
 • Görme testleri: Görme sorunlarını tespit etmek için göz testleri yapılabilir.
 • Belirli işe özgü testler: Bazı işlerde, işle ilgili risklere karşı uygunluğu değerlendirmek için özel testler yapılabilir.

5. Sağlık Raporunun Düzenlenmesi:

Muayeneler ve testler tamamlandığında, ortak sağlık ve güvenlik birimi işyeri hekimi, işe giriş sağlık raporunuzu düzenler. Bu rapor, genellikle adınızı, doğum tarihinizi, yapılan testlerin sonuçlarını ve işe girişteki sağlık durumunuzu içerir. Rapor işvereninize iletilmek üzere size verilir.

6. İşverene Sunma:

Sağlık raporunuz düzenlendikten sonra, işvereninize iletilmelidir. İşvereniniz, sağlık raporunu işyeri kayıtlarına ekleyecek ve işe başlama sürecinizi tamamlamanız için size gerekli bilgileri sağlayacaktır.

İşe giriş sağlık raporu alma süreci genellikle işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yasalarına uyum sağlamalarını ve işçilerin sağlığını korumalarını sağlamak amacıyla uygulanır. Bu raporlar, işçilerin belirli işlerde çalışmaya uygun olup olmadığını değerlendirmek için önemlidir. İşverenler, işe giriş sağlık raporlarını eksiksiz ve zamanında almak, iş yerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için kritik bir adımdır. İşçiler için ise bu raporlar, işyerindeki sağlık risklerine karşı bilinçlenmelerine ve kendi sağlıklarını korumalarına yardımcı olabilir. Bu nedenle, işe başlamadan önce işe giriş sağlık raporu alma prosedürünü dikkatlice takip etmek önemlidir.

Tabii ki, işe giriş sağlık raporu alma süreci oldukça önemlidir ve birçok işveren tarafından istenir. Bu rapor, bir kişinin belirli bir işte çalışmaya uygun olup olmadığını değerlendirmek amacıyla kullanılır ve iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygunluğunu kontrol etmek için yasal olarak da gereklidir. İşe giriş sağlık raporu almanın neden önemli olduğu ve bu sürecin nasıl işlediği hakkında detaylı bilgiler bu yazımızda yer alacaktır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir?

İşe Giriş Sağlık Raporu, bir kişinin belirli bir iş pozisyonunda çalışmaya uygun olup olmadığını değerlendirmek, bedenen sağlık yönünden bu pozisyonda çalışmaya devam edebileceğini görmek amacıyla işyeri hekimlerince hazırlanan bir belgedir. İşe giriş sağlık raporu İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların iş yerinde güvende ve sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sağlama amacı güder. İşe Giriş Sağlık Raporu, işverenin bu hedefe ulaşmasına yardımcı olur.

İşe Giriş Sağlık Raporu Neden Gereklidir?

İşe Giriş Sağlık Raporu’nun gerekliliği birkaç nedenle açıklanabilir:

1. İşçi Sağlığı ve Güvenliği:

Bu rapor, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla kullanılır. İşveren, işçilerin işle ilgili risklere karşı uygunluğunu değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak için sağlık raporlarını kullanır. Bu sayede iş kazaları ve meslek hastalıkları riski azaltılır.

2. Yasal Zorunluluk:

Birçok ülkede, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygunluğu sağlamak için işe giriş sağlık raporlarını talep etme yasal bir zorunluluktur. Bu raporlar, işverenlerin yasal gereksinimlere uyum sağlamalarını sağlar.

3. İşverenin Sorumluluğu:

İşverenler, işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumakla yükümlüdür. İşe Giriş Sağlık Raporu, işverenlere çalışanlarının sağlık durumunu değerlendirme ve gerekli önlemleri alma fırsatı sunar. Bu, iş yerinde güvenli bir çalışma ortamının sürdürülmesine yardımcı olur.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

İşe Giriş Sağlık Raporu almak için izlenmesi gereken adımlar şunlar olabilir:

1. İş Başvurusu ve Rapor Talebi:

İşe alınacak adaylar, iş başvurusu sürecinde işveren tarafından İşe Giriş Sağlık Raporu alınması talebiyle karşılaşırlar. İşverenler, çalışanların işle ilgili risklere karşı uygunluğunu değerlendirmek ve iş güvenliğini sağlamak için bu raporu talep ederler.

2. Rapor İçin Randevu Alınması:

İşveren, İşe Giriş Sağlık Raporu alınması için adaylara yetkili Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminden randevu almalarını söyler. Adaylar, randevu almak için belirlenen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile iletişime geçerler.

3. Tıbbi Muayene ve Testler:

Randevu günü geldiğinde, adaylar belirlenen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi sağlık kuruluşuna giderler. İşyeri Hekimi tarafından kapsamlı bir tıbbi muayene yapılır ve adayın genel sağlık durumu değerlendirilir. Bu muayene sırasında işle ilgili risklere karşı uygunluğu tespit edilecek olan tıbbi testler de belirlenir.

4. Tıbbi Testlerin Yapılması:

Tıbbi muayenede belirlenen tıbbi testler, adayların sağlık durumunu değerlendirmek için yapılır. Bu testler arasında kan testleri, idrar testleri, akciğer fonksiyon testleri, göz muayeneleri ve işitme testleri gibi çeşitli tıbbi tetkikler yer alabilir.

5. Sağlık Raporunun Düzenlenmesi:

Tıbbi muayene ve testler sonucunda elde edilen veriler ve tıp uzmanının değerlendirmesi doğrultusunda, İşe Giriş Sağlık Raporu düzenlenir. Bu rapor, adayın genel sağlık durumu ve işle ilgili uygunluğunu belirten tıbbi bilgileri içerir.

6. Raporun İşverene Sunulması:

İşe Giriş Sağlık Raporu, tıp uzmanı tarafından düzenlendikten sonra işverene sunulur. İşveren, raporu inceleyerek çalışanın işe alınıp alınmayacağına karar verir. Rapor sonucunda herhangi bir sağlık sorunu veya risk belirtilmişse, işveren gerekli önlemleri alarak çalışanın iş güvenliğini sağlamak amacıyla ek tedbirler alabilir.

İşe Giriş Sağlık Raporu İçeriği

İşe Giriş Sağlık Raporu’nun içeriği, bir kişinin belirli bir iş pozisyonunda çalışmaya uygun olup olmadığını değerlendirmek amacıyla düzenlenen kapsamlı bir tıbbi belgedir. İşte İşe Giriş Sağlık Raporu’nun genel içeriği:

1. Adayın Kimlik Bilgileri:

 • Adı ve soyadı
 • Doğum tarihi ve yeri
 • Kimlik veya pasaport numarası
 • İletişim bilgileri (adres, telefon numarası, e-posta adresi)

2. Raporun Düzenlenme Tarihi:

 • Raporun ne zaman düzenlendiği ve geçerlilik süresi

3. Tıbbi Geçmiş:

 • Adayın genel tıbbi geçmişi (özellikle kronik hastalıklar, alerjiler, cerrahi müdahaleler ve önceki ciddi sağlık sorunları)
 • İlaç kullanımı ve alerjiler

4. Aile Tıbbi Geçmişi:

 • Adayın aile üyelerinin genetik hastalıklar veya kalıtsal sağlık sorunları varsa bu bilgiler

5. İşe İlgili Bilgiler:

 • Adayın başvurduğu iş pozisyonu ve bu pozisyonun iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili risklerinin belirtilmesi
 • İşyerinin özel gereksinimleri veya sağlık riskleri

6. Tıbbi Muayene Sonuçları:

 • Genel sağlık muayenesi sonuçları
 • Kan basıncı, nabız, vücut sıcaklığı gibi temel sağlık ölçümleri
 • İşitme ve görme testlerinin sonuçları
 • Akciğer fonksiyon testi sonuçları (solunum kapasitesi)
 • İdrar testi sonuçları
 • Kan testlerinin sonuçları (kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, kan glukozu, enfeksiyon belirteçleri vb.)

7. Özel Testler ve Değerlendirmeler:

 • İşle ilgili risklere karşı özel olarak yapılan testlerin sonuçları (örneğin, kimyasal madde maruziyeti durumunda kan veya idrar testleri)
 • Radyasyona maruziyet durumunda radyasyon testleri
 • Belirli pozisyonlarda çalışanlar için gereken ek sağlık kontrolleri

8. Adayın İşe Alınma Durumu:

 • Tıbbi muayene sonuçlarına dayalı olarak adayın işe alınıp alınmadığı
 • Adayın işe alınmasının uygun olduğuna dair tıbbi onay

9. Öneriler ve Kısıtlamalar:

 • Adayın sağlığına ilişkin öneriler (örneğin, düzenli doktor kontrolleri, ilaç kullanımı)
 • İşle ilgili riskleri azaltmak için alınması gereken önlemler (örneğin, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, işyeri düzenlemeleri)
 • İşe alınan kişinin çalışma saatleri veya görevlerinde önerilen kısıtlamalar veya değişiklikler

10. Raporu Düzenleyen Sağlık Uzmanının Bilgileri: – Raporun düzenlendiği sağlık kuruluşu veya doktorun adı ve iletişim bilgileri – Sağlık uzmanının imzası

11. Raporun Geçerlilik Süresi: – İşe Giriş Sağlık Raporu, genellikle belli bir süre boyunca geçerlidir. Bu süre sonunda yeniden tıbbi muayene gerekebilir.

İşe Giriş Sağlık Raporu, işverenlerin işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumalarına yardımcı olurken, işçilere de çalışma koşullarını ve potansiyel sağlık risklerini anlama fırsatı sunar. Ayrıca, işverenlerin yasal düzenlemelere uyum sağlamalarına da yardımcı olur ve iş sağlığı ve güvenliği standartlarının yüksek tutulmasını sağlar. Bu nedenle, İşe Giriş Sağlık Raporu’nun düzenli olarak alınması ve güncellenmesi, iş sağlığı ve güvenliği açısından hayati bir öneme sahiptir.

error: Content is protected !!
Call Now Button