İŞE GİRMEK İÇİN İSTENEN SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

İŞE GİRMEK İÇİN İSTENEN SAĞLIK RAPORU NEREDEN ALINIR?

İşe girmek için istenen işe giriş sağlık raporu; Sağlık Bakanlığından Sabit Tıbbi Tetkik Mekanı Yetkilendirmesi olan Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) tarafından gerekli tıbbi tetkikler yapılarak alınır.

İşe giriş sağlık raporu için istenen tetkikler genelde Akciğer grafisi (Radyoloji Uzmanı Onaylı), Solunum Fonksiyon Testi (SFT), İşitme Testi (Odyometri), Tam Kan (Hemogram) olarak 4 tetkik yer almaktadır. Ancak işyerinde ki çalışma ortamındaki risklere göre ek tetkikler istenebilir. Yüksekte çalışma var ise Açlık Kan Şekeri, EKG, Göz Taraması, Hemoglobin A1C, Tetanoz aşısı çalışma ortamında kimyasal maruziyet var ise Karaciğer Fonksiyon Testleri ALT,AST, GGT, Böbrek Fonksiyon Testleri Üre, Kreatinin, Bun, ürik asit gibi tetkikler eklenebilir.

İşe Giriş Sağlık Raporu
İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe giriş sağlık raporu için gerekli olan tüm tetkik ve tahlilleri tek adreste Yeni Başkent Akademi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) de yaptırarak işe giriş sağlık raporu alabilirsiniz. Yeni Başkent Akademi OSGB Sağlık Bakanlığından Sabit Tıbbi Tetkik Mekanı Faaliyet Belgesi ile yetkilendirilmiştir.

İşe giriş sağlık raporu için Ankara’ da tüm tetkikleriyle tek merkezden almak için Yeni Başkent Akademi OSGB adresine şahsen başvurmak gereklidir.

YOL TARİFİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ…

Bilgi için 0312 213 13 50 dahili 111 nolu telefonu arayabilir, www.baskentsaglik.com veya www.baskentsaglik.com.tr sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.

İşe Giriş Sağlık Raporu
İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu:

İşe girmek için için istenen sağlık raporu çalışan sağlığı ve iş güvenliğinde temel bir adımdır. İşe alım sürecinin ilk aşamasında kritik rol oynayan işe giriş sağlık raporu, hem işvereni koruyan hem de çalışacak kişinin sağlığını ve güvenliğini koruma amacı taşıyan son derece önemli bir başlangıçtır. İşe giriş sağlık raporu, işe girecek adayın belirli bir işte çalışabilme yeteneğini değerlendirmek ve iş yerinde karşılaşabileceği olası risklere karşı gerekli önlemler almak ve mevcut sağlık durumunun yeterliliğinin görmek için kullanılır.

İşe Giriş Sağlık Raporu Nedir?

İşe giriş sağlık raporu, işe girecek olan adayın işte çalışabilme yeteneğini değerlendirebilmek amacıyla yapılan tıbbi tetkiklerle desteklenerek işyeri hekimi tarafından hazırlanan bir değerlendirmedir. İşe giriş sağlık raporunun temel amacı, çalışacak olan kişinin iş yerindeki potansiyel risklere karşı fiziksel ve zihinsel olarak yeteri kadar uygun olup olmadığını görebilmektir. İşe giriş sağlık raporu işe başlamadan daha önce çalıştığı işlerden kaynaklanan kalıcı meslek hastalıkları başlangıcı olup olmadığının kayıt altına alınması bakımından büyük önem taşır.

işe giriş sağlık raporu göz taraması
işe giriş sağlık raporu göz taraması

İş Güvenliği ve Standartlara Uyum

İşe giriş sağlık raporları, iş güvenliği standartlarına uyumu destekler. İş yerlerindeki riskleri en aza indirme ve çalışanları olası tehlikelere karşı koruma konusunda işverenlere rehberlik eder.

İşe Giriş Sağlık Raporu Süreci

1. Başvuru ve İlgili Süreçler

İşe giriş sağlık raporu süreci genellikle iş başvurusu aşamasında başlar. İşveren, adaylardan bu raporu talep eder ve adaylar uygun bir sağlık kuruluşuna başvurarak gerekli testlere tabi tutulur.

2. Fiziksel Muayene ve Testler

Sağlık raporu süreci, adayın genel sağlık durumu, görsel ve işitsel yetenekleri, kan ve idrar testleri gibi çeşitli tıbbi değerlendirmeleri içerir. Bu adımlar, adayın işyerindeki spesifik gereksinimlere uygunluğunu belirlemeye yöneliktir.

3. Raporun Hazırlanması ve İncelenmesi

Doktor tarafından hazırlanan sağlık raporu, adayın sağlık durumu, herhangi bir özel durumu ve işe uygunluğunu belirtir. Bu rapor, işverenin adayı değerlendirmesi ve gerekirse önlemler alması için kritik bir bilgi kaynağıdır.

Yasal Boyut ve İlgili Standartlar

İşe giriş sağlık raporları, birçok ülkede yasal bir zorunluluktur. İşverenler, bu raporları talep ederek yerel ve ulusal iş güvenliği yasalarına uyum sağlamak zorundadır. Bu, çalışanların sağlığı ve güvenliğini koruma yükümlülüğünün bir parçasıdır.

Geçerlilik Süresi ve Raporun Yenilenmesi

İşe giriş sağlık raporlarının genellikle belirli bir süre için geçerli olduğu bir geçerlilik süresi vardır. Bu sürenin sona ermesi durumunda, çalışanın sağlık durumu güncellenir ve yeni bir rapor alınması gerekir.

İşe giriş sağlık raporu Çalışma Bakanlığı Mevzuatına göre

  • Çok tehlikeli işlerde 1 yıl,
  • Tehlikeli işlerde 3 yıl,
  • Az tehlikeli işlerde 5 yıl

geçerliği vardır. Ancak çalışmaya altı aydan fazla ara verilmesi durumunda işe giriş sağlık raporunun yenilenmesi gerekir.

Yapılan işin risklerine göre işyeri hekimi gerek gördüğü takdirde süreleri daha kısa tutabilir.

İşe Giriş Sağlık Raporları ve Çalışan Bilinci

Bu raporlar, çalışanların kendi sağlıkları ve güvenlikleri konusunda daha bilinçli olmalarını sağlar. İşe giriş sağlık raporları, çalışanlara iş yerindeki riskleri anlamaları ve bu risklere karşı nasıl önlemler alabilecekleri konusunda rehberlik eder.

İşe giriş sağlık raporları, iş yerinde güvenli bir çalışma ortamını destekler. İşverenlerin bu süreci etkili bir şekilde yönetmeleri, rapor sonuçlarına göre gerekli önlemleri almaları önemlidir. Ayrıca, çalışanların bu sürece aktif bir şekilde katılımını teşvik etmek ve sağlık ve güvenlik konularında farkındalıklarını artırmak da kritik önem taşır.

Konum bilgisi için LÜTFEN TIKLAYINIZ…


Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top