Ostim Mahallesi, 1148. Sokak no:4, Yenimahalle/Ankara, Türkiye
+90 312 213 13 50
TOZ ÖLÇÜMÜ

TOZ ÖLÇÜMÜ

ÇALIŞMA ORTAMI TOZ (SOLUNABİLİR VEYA TOPLAM) ÖLÇÜMLERİ (MDHS 14/3)

– Tesiste belirlenen noktalarda solunabilir veya toplam toz ölçümlerinin yapılması. – Ölçülen değerlerin ulusal ve uluslar arası mevzuatlar kapsamında değerlendirilmesi ve tesis yerleşim planı üzerinde gösterilmesi. – İSGÜM Yeterlik Belgesi kapsamındadır.

ORTAM TOZ ÖLÇÜMÜ VE KİŞİSEL TOPLAM TOZ MARUZİYETİ ÖLÇÜMÜ

Bu ölçümlerin amacı, iş yerleri ve çalışma ortamlarında solunabilir toz ve teneffüs edilebilir toz konsantrasyonlarının tayini amacıyla gerçekleştirilecek çalışmaların “MDHS 14/3 Methods for the Determination of Hazardous Substances”  standardı kapsamında belirlenmesidir.

TANIM VE KISALTMALAR

Teneffüs Edilebilir Toz (Toplam Toz): Nefes alma sırasında burun ve ağza giren ve böylece solunum sisteminde birikme imkânı bulunan hava kaynaklı madde fraksiyonuna karşılık gelmektedir.

Torasik Toz: Maruz kalan kişinin burnundan veya ağzından geçen ve akciğerlerin dallara ayrılan hava yollarına giren hava kaynaklı madde fraksiyonuna karşılık gelir.

Solunabilir Toz: Akciğerin gaz değişiminin gerçekleştiği bölgesine nüfuz eden hava kaynaklı madde fraksiyonuna karşılık gelmektedir.

Kör Numune : Ölçüm işlemi için hazırlanan filtreler ile aynı şartlandırma ve taşıma koşullarına tabi tutulan ancak ölçme işlemi gerçekleştirilmeyen numunedir.

TS EN 689 a göre numune alma stratejisi belirtilen sürelerde ve MDHS 14/3 de belirtilen akış hızlarında çekiş işlemleri yapılır. Filtrelerin üzerinde toplanan tozlar tartılarak gravimetrik metodla toz miktarları belirlenir. Ortam toz/kişisel toplam toz maruziyeti ölçümü yapılacak personelin birkaç görevi varsa her görev için bir ölçüm yapılır ve 8 saatlik maruziyeti için bir sonuç verilir. Toz ölçüm sonuçları, aksi belirtilmedikçe, mg/m³ veya p.p.m. olarak verilir. Hesaplanan ortam toz/kişisel toplam toz maruziyeti ölçüm sonucu Tozla Mücadele Yönetmeliği Ek-1’de verilen sınır değer ile karşılaştırılır. Sınır değeri geçen noktalar varsa raporda belirtilir.  Ortam toz/kişisel toplam toz maruziyeti ölçüm raporunda toz ölçüm cihazı, toz ölçüm metodu, Tozla Mücadele Yönetmeliği, ortam koşulları, ölçüm yapılan çalışan ve nokta ile ilgili bilgiler yer alır.

TOZ ÖLÇÜMÜ UYGULAMA

  • “MDHS 14/3 Methods for the Determination of Hazardous Substances” standardında belirtildiği gibi kişisel toz maruziyeti örneklemesinde yalnızca gravimetrik yoğunluk ölçümü yapılacaksa cam elyaf filtre kullanılabilir. Bu tarz gravimetrik ölçümlerde gümüş, membran ve teflon filtre kullanılmamalıdır. Bu tip filtreler nem soğurumu nedeniyle aşırı ağırlık değişimi veya aşırı statik birikim sergileyebilirler.
  • Örneklemeden önce çevresel tartım kontrollü alanda sabit sıcaklık ve nemde filtreler 1 gece şartlandırılır.
  • Ortam sıcaklığına ulaşan filtreler ve kör numuneler tartılarak kayıt altına alınır.
  • Kişisel Toz Örnekleme Çalışmalarında örnekleme pompası, çalışan üzerinde güvenli olabilecek ve rahat çalışmayı mümkün kılabilecek şekilde mümkünse kemere monte edilerek kullanılırlar. Bunun mümkün olmadığı durumlarda hava akışını ve cihazın çalışmasını olumsuz etkilemeyecek şekilde cepte de kullanılabilirler. Filtre başlığı çalışanın solunum alanında ve mümkünse çenenin daha üstünde bir pozisyonda ağız bölgesine 30 cm mesafeden daha uzak kalmamak koşuluyla bağlanırlar.

Ürün Görselleri

Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi, 17020 TÜRKAK akredite bir kuruluştur.

İSGÜM Tarafından Yetkilendirilmiş İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar arasında ilk yetki alan kuruluş arasında yer almaktadır.

Merak Edilenler
Solulunabilir ve Teneffüs Edilebilir Tozun Örnekleme Standartı Nedir?
Solunabilir ve Tenefüs Edilebilr Tozun Örneklemesi için kullanılan en yaygın yöntem MDHS 14/3 (Methods fort he Determination of Hazardous Substances) standartıdır.
Solunabilir ve Teneffüs Edilebilir Tozun Örneklemesini Kimler Yapabilir?
TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Gereklilikler Standardı kapsamında ilgili parametrelerden akredite edilen ve akreditasyon sonucunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 28741 Sayı ve 20 Ağustos 2013 tarihli İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü’nün yetki verdiği yetkili laboratuvarlar bu ölçümleri yapabilir.
Ortam Toz / Kişisel Toplam Toz Maruziyeti Ölçümü Ne Sıklık İle Yapılır? PERİYOTU Nedir?
Mevzuatımızda ortam toz/kişisel toplam toz maruziyeti ölçümü periyodu ile ilgili bir bilgi yer almamaktadır. Fakat ortam toz/kişisel toplam toz maruziyeti ölçümü sonrasında işletmedeki toz kaynaklarının yerlerinde değişiklik olduğunda, yeni makine alındığında, proseste değişiklik olduğunda ortam toz/kişisel toplam toz maruziyeti ölçümü tekrarlanmalıdır. Eğer belirtilen değişiklikler olmadıysa işletmenin Risk Analizi yenileme sürelerinde ortam toz/kişisel toplam toz maruziyeti ölçümü yapılır. Bu nedenle ortam toz/kişisel toplam toz maruziyeti ölçümü çok tehlikeli sınıfta 2 yılda bir, tehlikeli sınıfta 4 yılda bir, az tehlikeli sınıfta 6 yılda bir yeniden yapılmalıdır. Ortam toz/kişisel toplam toz maruziyeti ölçümü periyodunu iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin uygun görmesi halinde belirtilen bu süreler kısaltılabilir.
Solunabilir ve Tenefüs Edilebilr Tozun Örneklemesini Nasıl Yapılır?
“MDHS 14/3 Methods for the Determination of Hazardous Substances” standardında belirtildiği gibi Solunabilir ve Tenefüs Edilebilr Tozun örneklemesinde gravimetrik ölçüm yapılır.
Solunabilir ve Tenefüs Edilebilr Tozun Örneklemesi Öncesi Yapılması Gereken Hazırlıklar Var mıdır?
Ölçümlere başlanmadan önce tesis yetkilileri ile ölçüm yapılacak tesis gezilmeli, tesiste yapılması düşünülen deney çalışmalarına ait numune alma planı üzerinde tesis yetkilileri ile görüşülerek ölçüm adetleri ve ölçüm noktaları konusunda son mutabakat sağlanmalıdır.

Tesiste yapılacak deney çalışmaları sırasında tesisin sürekli ve sürekli olmayan çalışma koşulları dikkate alınmalıdır.

Ölçümlerin işletmenin rutin çalışma koşullarında yapılması esastır. Aksi durumlar, kayıt altına alınarak raporda belirtilir.

Ortam Toz / Kişisel Toplam Toz Maruziyeti Yönetmeliği Ve Toz Sınır Değeri Nedir?
Ortam toz/kişisel toplam toz maruziyeti ölçüm sonuçları Tozla Mücadele Yönetmeliği kapsamında değerlendirilir. Ortam toz/kişisel toplam toz maruziyeti ölçümü sonucunda ölçülen toz konsantrasyonu Tozla Mücadele Yönetmeliği Ek-1’de belirtilen eşik sınır değeri olan 15 mg/m3 ile, Maden Ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik Ek-2’de belirtilen değerler ile karşılaştırılır.

İş Hijyeni Ölçümleri hakkında, İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analiz Laboratuvarlarımızdan destek alabilirsiniz

Ürün ile İlgili Kampanyalar
İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analiz Laboratuvarlarımız her zaman hizmetinizde
Türkiyenin her bölgesinde İş Hijyeni Ölçümleri yapılmaktadır.

Sağlıklı ve güvenli günler dileriz.

error: Content is protected !!
Call Now Button