Ostim Mahallesi, 1148. Sokak no:4, Yenimahalle/Ankara, Türkiye
+90 312 213 13 50

KİŞİSEL GÜRÜLTÜ MARUZİYET ÖLÇÜMÜ

KİŞİSEL GÜRÜLTÜ MARUZİYET ÖLÇÜMÜ

KİŞİSEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

KİŞİSEL GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ NEDİR VE NEDEN ÖLÇÜLÜR

Kişisel gürültü ölçümleri, çalışanların iş yeri ortamında maruz kaldıkları gürültü sonucu oluşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinden, özellikle işitme kayıpları ile ilgili risklerden çalışanların korunmaları için alınması gereken asgari önlemleri belirlemek için TS 2607 ISO 1999standardına uygun olarak yapılmaktadır.

Kişisel gürültü ölçümü; iş yerinde maruz kalınan gürültünün ölçülebilmesi için çalışanların işitme seviyesine en yakın noktaya ölçüm cihazı (dozimetre) yerleştirilir. Kişisel gürültü ölçümleri için dozimetreler kullanılabilmektedir. Dozimetreler çalışanların gürültüye maruz kaldığı süre boyunca çalışanın üzerinde ölçüm yapar ve hafızasına kaydeder. Elde edilen sonuçlar çalışanların günlük maruziyet değerini verir ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan 28.07.2013 tarih ve 28721 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelikte verilen sınır değerlerle karşılaştırılır.

Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri aşağıda verilmiştir:

  1. En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 80 dB(A) veya

(Ptepe) = 112 Pa[135 dB(C) re. 20 µPa] (20 µPa referans alındığında 135 dB (C) olarak hesaplanan değer).

  1. En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8saat) = 85 dB(A) veya

(Ptepe) = 140 Pa[137 dB(C) re. 20 µPa].

  1. Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8saat) = 87 dB(A) veya

(Ptepe) = 200 Pa[140 dB(C) re. 20 µPa].

(Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alınır.

Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz.

Günlük gürültü maruziyetinin günden güne belirgin şekilde farklılık gösterdiğinin kesin olarak tespit edildiği işlerde, maruziyet sınır değerleri ile maruziyet eylem değerlerinin uygulanmasında günlük gürültü maruziyet düzeyi yerine, haftalık gürültü maruziyet düzeyi kullanılabilir. Bu işlerde;

  1. a) Yeterli ölçümle tespit edilen haftalık gürültü maruziyet düzeyi, 87 dB(A) maruziyet sınır değerini aşamaz.
  2. b) Bu işlerle ilgili risklerin en aza indirilmesi için uygun tedbirler alınır.

GÜRÜLTÜ MARUZİYET SÜRELERİNİN BELİRLENMESİ

Ölçüm süresi, eğer gürültü kararlı ise 15 dakika, kararsız gürültü ise ölçüm yapılacak personelin maruziyet süresi boyunca ölçüm yapılır. Ölçüm yapılacak kişinin birden fazla görevi varsa her görevi için maruziyet süresi boyunca ayrı ölçüm yapılır.

Gürültünün kararlı ya da kararsız gürültü mü olduğuna karar vermek için ölçüm yapılacak bölümde, Anlık Gürültü Ölçüm Cihazı ile 5 dakikalık ölçüm alınır. Cihaz ekranından 5 dakikalık ölçüm sonucunda en yüksek ve en düşük çıkan gürültü değerlerine bakılır. Eğer bu değerler arasında 5 dB’den fazla fark yok ise gürültü şekli kararlı gürültü olur. 5 dB’den fazla fark var ise gürültü şekli kararsız gürültü olur.

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Ölçümlerin işletmenin rutin çalışma koşullarında yapılması esastır. Aksi durumlar, kayıt altına alınarak raporda belirtilir.

Maruziyet ölçümü yapılacak personelin çalışma alanında çok yüksek ve düşük sıcaklıklar olması durumunda ve açık alanda çalışan personellerde şiddetli yağış olması durumlardan herhangi biri söz konusu ise ölçüm yapılmamalıdır.

Maruziyet süresinin doğru tespit edilerek çalışanın günlük maruziyetini tam olarak yansıtması gerekmektedir.

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ SÜRELERİ

İlk ölçüm yapıldıktan sonra işletmede herhangi bir değişiklik yoksa gürültüye ilave katkısı olan yeni makine eklenmediyse, proseslerde herhangi bir değişiklik yapılmadıysa, gürültüye bağlı herhangi bir meslek hastalığı tespit edilmediyse risk değerlendirmesi süresinde yenilenir. Yani çok tehlikeli sınıfta 2 yılda bir, tehlikeli sınıfta 4 yılda bir, az tehlikeli sınıfta 6 yılda bir yenilenmelidir. Bu süreler iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminin uygun görmesi halinde kısaltılabilir.

KİŞİSEL GÜRÜLTÜ MARUZİYET ÖLÇÜMÜ YAPILACAK KİŞİ SAYISININ BELİRLENMESİ

Tesiste çalışan personel sayısının %10’unda kişisel gürültü ölçümü gerçekleştirilir.

Gürültüden etkilenecek birbirinden bağımsız çalışma alanlarının birden fazla olması halinde her çalışma alanı için en az bir ölçüm gerçekleştirilmelidir.

Tesis de vardiyalı çalışmanın olması durumunda ölçümlerin farklı vardiyalarda da yapılmasında fayda vardır.

.......Hizmet Açıklaması

  • AAAAAA
  • AAAAA

Ürün Görselleri

Başkent İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi, 17020 TÜRKAK akredite bir kuruluştur.

İSGÜM Tarafından Yetkilendirilmiş İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar arasında ilk yetki alan kuruluş arasında yer almaktadır.

Merak Edilenler
soru 1?
cevap1
soru 2?
cevap 2

İş Hijyeni Ölçümleri hakkında, İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analiz Laboratuvarlarımızdan destek alabilirsiniz

Ürün ile İlgili Kampanyalar
İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analiz Laboratuvarlarımız her zaman hizmetinizde
Türkiyenin her bölgesinde İş Hijyeni Ölçümleri yapılmaktadır.

Sağlıklı ve güvenli günler dileriz.

error: Content is protected !!
Call Now Button