solunum fonksiyon testi

Blog

Akciğer Radyolojisi

Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi 2, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve

Mobil Sağlık, Yazılar

Solunum Fonksiyon Testi

Mobil Sağlık Taraması Solunum Fonksiyon Testleri Akciğerin fonksiyonel işlevini tam olarak yerine getirip getiremediğinin ölçülmesidir. Solunum fonksiyon testleri, akciğerin yeterli

error: Content is protected !!
Scroll to Top